Κυπριακό: Το κοινό ανακοινωθέν Αναστασιάδη – Έρογλου

Τι συμφώνησαν

Νίκος Αναστασιάδης και Ντερβίς Έρογλου συμφώνησαν για το κοινό ανακοινωθέν στη συνάντηση που έγινε στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας με την παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής και του ηγέτη της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας.

Οι δύο ηγέτες είχαν σήμερα την πρώτη τους συνάντηση υπό την αιγίδα της αποστολής των καλών υπηρεσιών του ΓΓ του ΟΗΕ.

 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε φιλική και εγκάρδια ατμόσφαιρα και οι δύο ηγέτες πήραν και τα εύσημα του Μπαν-Κι Μουν.

Διαβάστε το κοινό ανακοινωθέν

1) Το status quo είναι απαράδεκτο και η παράταση του θα έχει αρνητικές συνέπειες για τους Ε/κ και Τ/κ.

Οι ηγέτες διαβεβαίωσαν ότι η λύση θα έχει θετική επίδραση σε ολόκληρη την περιοχή και πρωτίστως θα είναι επωφελής για τους Ε/κ και Τ/κ με σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες καθώς και στη διακριτική ταυτότητα και ακεραιότητα αμφοτέρων, διασφαλίζοντας το κοινό τους μέλλον σε μια ενωμένη Κύπρο εντός της ΕΕ.

2) Οι ηγέτες εξέφρασαν την αποφασιστικότητα τους να επαναρχίζουν δομημένες διαπραγματεύσεις κατά τρόπο που να εστιάζουν στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Όλα τα άλυτα θεμελιώδη θέματα θα είναι στο τραπέζι και θα συζητηθούν αλληλένδετα. Οι ηγέτες θα επιδιώξουν να φθάσουν σε λύση το συντομότερο δυνατό και ακολούθως να πραγματοποιηθούν χωριστά και ταυτόχρονα δημοψηφίσματα.

3) Η λύση θα βασίζεται σε μία δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπως καθορίζεται τα σχετικά ψηφίσματα του ΣΑ και τις συμφωνίες υψηλού επιπέδου. Η ενωμένη Κύπρου ως μέλος των ΗΕ θα έχει μια και μόνη διεθνή ακεραιότητα και μια και μόνη κυριαρχία η όποια καθορίζεται ως η Κυριαρχία που απολαμβάνουν όλα τα κράτη μέλη των ΗΕ δύναμη του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ και η όποια εκπηγάζει από Ε/Κ και Τ/κ. Θα υπάρχει μια και μόνη κυπριακή ιθαγένεια που θα ρυθμίζεται από την Κυπριακή Νομοθεσία. Όλοι οι πολίτες της Ενωμένης Κύπρου θα είναι επίσης πολίτες είτε της Ε/κ συνιστώσας πολιτείας είτε της Τ/κ συνιστώσας πολιτείας.

Αυτή η ιδιότητα θα είναι εσωτερική και θα συμπληρώνει και δεν θα υποκαθιστά καθ οποιονδήποτε τρόπο την ιθαγένεια της Ενωμένης Κύπρου. Οι εξουσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης καθώς και θέματα που είναι καθαρώς συναφή με τις καθορισμένες αρμοδιότητες της θα ανατεθούν από το Σύνταγμα. Το ομοσπονδιακό Σύνταγμα θα προνοεί επίσης ότι το κατάλοιπο εξουσίας θα ασκείται από τις συνιστώσες πολιτείες. Οι συνιστώσες πολιτείες θα ασκούν πλήρως και αμετάκλητος όλες τις εξουσίες του χωρίς παρέμβαση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Οι ομοσπονδιακοί νόμοι δεν θα παρεμβαίνουν στις νομοθεσίες των συνιστωσών πολιτειών. Στο πεδίο αρμοδιοτήτων των συνιστωσών πολιτειών και οι νομοθεσίες τους δεν θα παρεμβαίνουν σε ομοσπονδιακούς νόμους εντός των αρμοδιοτήτων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Οποιαδήποτε διαφορά με τα ποιό πάνω θα εκδικάζεται τελεσίδικα από το ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο. Δεν θα δύναται οποιαδήποτε από τις πλευρές να διεκδικεί εξουσία ή δικαιοδοσία επί της άλλης

4) Η ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα προκύψει από τη λύση μετά την έγκριση της σε χωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα. Το ομοσπονδιακό Σύνταγμα θα ορίζει ότι η ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα αποτελείται από 2 Συνιστώσες πολιτείες ισόνομου καθεστώτος.

Η διζωνική δικοινοτική φύση της ομοσπονδίας και η αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η ΕΕ θα διασφαλίζονται και θα γίνονται σεβαστές σε ολόκληρο το νησί.

Το ομοσπονδιακό Σύνταγμα θα αποτελεί τον υπέρτατο νόμο της χώρας και θα δεσμεύει όλες τις ομοσπονδιακές αρχές και της συνιστώσες πολιτείες.

Ένωση πλήρως ή εν μέρει με οποιαδήποτε άλλη χώρα ή διχοτόμηση ή οποιαδήποτε αλλαγή στις πρόνοιες των συμφωνηθέντων μονομερώς απαγορεύεται.

5) Οι διαπραγματεύσεις βασίζονται ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα

6) Οι διορισμένοι αντιπρόσωποι είναι πλήρως εξουσιοδοτημένοι να συζητούν οποιοδήποτε θέμα ανά πάσα στιγμή και θα πρέπει να απολαμβάνουν παράλληλη πρόσβαση σε όσους εμπλεκόμενους φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία όταν κρίνονται αναγκαίο. Οι ηγέτες των 2 κοινοτήτων θα συναντώνται όσο συχνά κρίνεται αναγκαίο διατηρούν την τελική εξουσία λήψης αποφάσεων. Μόλις 1 συμφωνία καταλήξουν ελεύθερα οι ηγέτες θα τεθεί σε ξεχωριστά και ταυτόχρονα δημοψηφίσματα. Οποιαδήποτε μορφή επί διαιτησίας αποκλείεται

7) Οι πλευρές θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν θετικό κλίμα για να διαφυλάξουν την επιτυχία των συνομιλιών. Δεσμεύονται να αποφεύγουν δημόσια αρνητικά σχόλια σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις. Δεσμεύονται επίσης στην προσπάθεια εφαρμογής μέτρων εποικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα δώσουν μια δυναμική ώθηση στην προοπτική για μια ενωμένη Κύπρο.

 

Διαβάστε επίσης: Τι δήλωσαν μετά τη συνάντηση Έρογλου και Αναστασιάδης

Παρακαλούμε περιμένετε ...