Ρήτρα αναπροσαρμογής: Ο Άρειος Πάγος εξετάζει το ενδεχόμενο πιλοτικής δίκης

Ρήτρα αναπροσαρμογής: Ο Άρειος Πάγος εξετάζει το ενδεχόμενο πιλοτικής δίκης

Στο μικροσκόπιο το αίτημα της ΔΕΗ

Στο «μικροσκόπιο» του Αρείου Πάγου μπαίνει σήμερα, εκτός απροόπτου, το αίτημα της ΔΕΗ για τη διεξαγωγή πιλοτικής-πρότυπης δίκης αναφορικά με το ζήτημα της ρήτρας αναπροσαρμογής που αφορά χιλιάδες πολίτες, πολλοί από τους οποίους έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας έχει, ήδη, εκδώσει προσωρινή διαταγή, κάνοντας εν μέρει δεκτό αίτημα καταναλωτικών οργανώσεων, για την προσωρινή απαγόρευση της διακοπής ρεύματος σε περίπτωση μη καταβολής της ρήτρας αναπροσαρμογής, στα οικιακά τιμολόγια Γ1 και Γ1Ν των ευάλωτων πελατών βάσει του άρθρου 52 ν. 4001/2011.

Στον συγκεκριμένο νόμο εντάσσονται οι οικονομικά ασθενείς οικιακοί καταναλωτές, οι ηλικιωμένοι που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος ηλικίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαμένουν με άλλο πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το ίδιο όριο ηλικίας, πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας ή σε απομακρυσμένες περιοχές. Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση ισχύει μέχρι τις 6 Ιουλίου, ημέρα συζήτησης της αγωγής των καταναλωτικών οργανώσεων, με τον όρο να μη ζητηθεί άλλη αναβολή.

Ωστόσο, η ΔΕΗ επιχειρεί να δώσει συνολική λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει με την ρήτρα αναπροσαρμογής ζητώντας από τον Άρειο Πάγο να αποφανθεί σχετικά με το ενδεχόμενο πιλοτικής δίκης το αποτέλεσμα της οποίας θα δεσμεύει το σύνολο των εμπλεκομένων ώστε να μην υπάρξουν στην πορεία καθυστερήσεις με αφορμή την έκδοση μεμονωμένων και αντικρουόμενων αποφάσεων από κατώτερα δικαστήρια.

Σήμερα, στο Ανώτατο Δικαστήριο καλούνται σε ακρόαση οι εμπλεκόμενοι φορείς, ΔΕΗ και προσφεύγοντες. Η απόφαση για το εάν θα γίνει δεκτό το αίτημα για διεξαγωγή πιλοτικής δίκης για το θέμα της ρήτρας αναπροσαρμογής θα λάβουν σύντομα οι ανώτατοι δικαστές αφού προηγουμένως αξιολογήσουν όλα τα δεδομένα.