Ρήτρα αναπρoσαρμογής: Ποιοι ωφελούνται από την δικαστική απόφαση απαγόρευσης της διακοπής ρεύματος

Ρήτρα αναπρoσαρμογής: Ποιοι ωφελούνται από την δικαστική απόφαση απαγόρευσης της διακοπής ρεύματος

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τους καταναλωτές που δικαιούνται δικαστικής προστασίας

Δικαστική προστασία έναντι της διακοπής ηλεκτροδότησης εξαιτίας της μη πληρωμής της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας εξασφάλισαν έως τις 6 Ιουλίου 2022 ευάλωτοι οικιακοί καταναλωτές, ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες και κάτοικοι μη διασυνδεμένων νησιών, σύμφωνα με την σημερινή απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, η Ολομέλεια των πρωέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και η Ένωση Καταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ, το δικαστήριο πιθανολόγησε την βασιμότητα της συλλογικής αγωγής τους, για να χορηγήσει την προσωρινή δικαστική προστασία, την οποία έδωσε. Έτσι έκρινε, κατά πιθανολόγηση, ότι η Ρήτρα Αναπροσαρμογής είναι άκυρη και αντίθετη στην κείμενη δικαιοταξία.

Χορήγησε προσωρινή δικαστική προστασία μέχρι 6/7/2022 η οποία συνίσταται:

Στην απαγόρευση της διακοπής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε όσους οικιακούς καταναλωτές, που ανήκουν στην ευρεία κατηγορία των «ευάλωτων καταναλωτών», εάν δεν πληρώνουν το ποσό που αντιστοιχεί στην Ρήτρα Αναπροσαρμογής.

Στους «ευάλωτους καταναλωτές» ανήκουν οι κάτωθι ειδικότερα, οριζόμενες κατηγορίες:

(α) Οι οικονομικά ασθενείς Οικιακοί Πελάτες που πλήττονται από την Ενεργειακή Πενία (Δείτε τον πίνακα παρακάτω).

(β) Οι Πελάτες που, οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών ή πρόσωπα των οποίων αυτοί έχουν την επιμέλεια σύμφωνα με το νόμο και συνοικούν με αυτούς, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι Πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και ιδίως άτομα που χρειάζονται συνεχή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία συσκευών υποστήριξης ή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών, ενδεικτικά, συσκευές μηχανικής υποστήριξης αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας, συσκευές αιμοκάθαρσης και κάθε παρόμοιας φύσης συσκευή.

(γ) Ηλικιωμένοι πελάτες που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας.

(δ) Πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως άτομα με σοβαρή σωματική ή ψυχική αναπηρία, με νοητική αναπηρία, σοβαρά οπτικοακουστικά ή κινησιακά προβλήματα, ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με χρόνια πάθηση και οι οποίοι εκ του λόγου τούτου δεν δύνανται να διαχειριστούν και διαπραγματευτούν τη συμβατική τους σχέση με τον Προμηθευτή.

(ε) Οι Πελάτες σε απομακρυσμένες περιοχές και ιδιαίτερα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που δικαιούνται ίδιες υπηρεσίες τόσο ως προς τις τιμές όσο και ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διαφάνεια των συμβατικών όρων και προϋποθέσεων με τους άλλους Πελάτες. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται, ότι κατά την εκδίκαση της υπόθεσης η ΔΕΗ, αρνήθηκε να αναλάβει δέσμευση μη διακοπής ηλεκτροδότησης, ούτε αυτής της κατηγορίας καταναλωτών.

Δείτε τον πίνακα των καταναλωτών που δικαιούνται δικαστικής προστασίας με βάση το οικογενειακό εισόδημα: