Αυτό είναι το κείμενο της συμφωνίας για τη «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας»

Αυτό είναι το κείμενο της συμφωνίας για τη «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας»

Η ιθαγένεια της γειτονικής χώρας θα είναι Μακεδονική/Πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και η επίσημη γλώσσα της θα είναι η «Μακεδονική γλώσσα»

Στη δημοσιότητα δόθηκε πριν από λίγο το πλήρες κείμενο της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ για το ζήτημα της ονομασίας της γειτονικής χώρας.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στο κείμενο:

- Το επίσημο όνομα της γειτονικής χώρας θα είναι «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», το οποίο θα είναι το συνταγματικό όνομα της χώρας και θα χρησιμοποιείται erga omnes. Το σύντομο όνομα της χώρας θα είναι «Βόρεια Μακεδονία».

- Η ιθαγένεια της γειτονικής χώρας θα είναι Μακεδονική/Πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, όπως αυτή θα εγγράφεται σε όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα.

- Η επίσημη γλώσσα της χώρας θα είναι η «Μακεδονική γλώσσα», όπως αναγνωρίστηκε από την Τρίτη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Τυποποίηση των Γεωγραφικών Ονομάτων που διεξήχθη στην Αθήνα το 1977.

- Οι κωδικοί χώρας για τις πινακίδες αυτοκινήτων της χώρας θα είναι ΝΜ και ΝΜΚ. Για ολους τους άλλους σκοπούς, κωδικοί χώρας παραμένουν οι MK και MKD, όπως επισήμως αποδόθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης.

- Η γειτονική χώρα θα υιοθετήσει το «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» ως το επίσημο όνομά του […] μέσω της εσωτερικής διαδικασίας της που είναι δεσμευτική και αμετάκλητη και συνεπάγεται την τροποποίηση του Συντάγματος.

Οι διευκρινίσεις για τον όρο «Μακεδονία»

Το άρθρο 7 της συμφωνίας αναφέρει:

1. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η εκατέρωθεν αντίληψή τους ως προς τους όρους «Μακεδονία» και «Μακεδόνας» αναφέρεται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και ιστορική κληρονομιά.

2. Αναφορικά με την Ελλάδα, με αυτούς τους όρους νοούνται όχι μόνο η περιοχή και ο πληθυσμός της βόρειας Ελλάδας αλλά και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και ο ελληνικός πολιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα και η κληρονομιά αυτής της περιοχής από την αρχαιότητα έως σήμερα.

3. Αναφορικά με την ΠΓΔΜ, με αυτούς τους όρους νοούνται η επικράτεια, η γλώσσα, ο πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά τους, με τη δική τους ιστορία, πολιτισμό και κληρονομιά, διακριτώς διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο (άρθρο 7.2)

4. Η ΠΓΔΜ σημειώνει ότι η επίσημη γλώσσα της, η Μακεδονική γλώσσα ανήκει στην ομάδα των νότιων σλαβικών γλωσσών. Επίσης, τα δύο μέρη σημειώνουν ότι η επίσημη γλώσσα και τα άλλα χαρακτηριστικά της ΠΓΔΜ δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομιά της βόρειας περιοχής της Ελλάδας.

Οι επόμενες ενέργειες

Όσον αφορά στις επόμενες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν, έχουν ως εξής:

  1. Η γειτονική χώρα, χωρίς καθυστέρηση, θα καταθέσει τη συμφωνία στο κοινοβούλιο για κύρωση.
  2. Μετά την κύρωση, θα γνωστοποιήσει στην Ελλάδα ότι το κοινοβούλιο έχει κυρώσει τη συμφωνία.
  3. Η γειτονική χώρα, εφόσον το αποφασίσει, θα διεξάγει δημοψήφισμα.
  4. Η γειτονική χώρα θα ξεκινήσει τη διαδικασία των συνταγματικών τροποποιήσεων όπως προβλέπεται στη συμφωνία.
  5. Η χώρα θα ολοκληρώσει in toto τις συνταγματικές τροποποιήσεις έως το τέλος του 2018.
  6. Μόλις η γειτονική χώρα γνωστοποιήσει την ολοκλήρωση των συνταγματικών αυτών τροποποιήσεων και όλων των εσωτερικών νομικών διαδικασιών προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, η Ελλάδα θα κυρώσει χωρίς καθυστέρηση τη συμφωνία.

Αλυτρωτισμός

Όσον αφορά στο θέμα του αλυτρωτισμού, με τη συμφωνία και οι δύο πλευρές δεσμεύονται ότι τίποτα στο Σύνταγμά τους, όπως ισχύει σήμερα ή θα τροποποιηθεί στο μέλλον, μπορεί ή θα μπορούσε να ερμηνευθεί ότι αποτελεί ή θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για οποιασδήποτε περιοχής δεν περιλαμβάνεται στα υφιστάμενα διεθνή τους σύνορα.

Επίσης, η κάθε πλευρά δεσμεύεται να μην προβαίνει σε ή επιτρέπει οποιεσδήποτε αλυτρωτικές δηλώσεις και δεν θα υιοθετεί οποιεσδήποτε παρόμοιες δηλώσεις από εκείνους που φέρονται να δρουν για λογαριασμό τους ή για το συμφέρον τους.

Παρακαλούμε περιμένετε ...