Στο Ecofin η ενισχυμένη εποπτεία σε χώρες με Μνημόνιο

Σημαντικές νομοθετικές προτάσεις που φιλοδοξούν να οδηγήσουν την ΕΕ σε ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης συζητούνται σήμερα στο Συμβούλιο Οικονομικών των χωρών της ΕΕ (Ecofin) στις Βρυξέλλες.  Ανάμεσα στις νομοθετικές προτάσεις είναι ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός για τις τράπεζες, ο φόρος χρηματοοικονομικών συναλλαγών και οι κανόνες για την κεφαλαιακή επάρκεια. Το Συμβούλιο Ecofin θα ενημερωθεί επίσης, για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

Σε ό,τι αφορα τη δέσμη των δύο νομοθετικών πράξεων η Κυπριακή Προεδρία θα ενημερώσει το Ecofin για τα εναπομείναντα ανοικτά θέματα και θα ζητήσει την έγκριση διαπραγματευτικής εντολής για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι το τέλος του έτους.

Το Ecofin θα εξετάσει και την ενίσχυση της μακροοικονομικής εποπτείας στα κράτη μέλη που βρίσκονται υπό καθεστώς επιτήρησης και στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές δημοσιονομικές προκλήσεις, με πρόνοιες μεταξύ άλλων όπως η κατάθεση των προσχεδίων των προϋπολογισμών τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παρακαλούμε περιμένετε ...