Η συνεισφορά της Lidl Ελλάς στην ελληνική οικονομία και κοινωνία σε αριθμούς

Η συνεισφορά της Lidl Ελλάς στην ελληνική οικονομία και κοινωνία σε αριθμούς

Η Lidl Ελλάς δημοσιεύει την 8η κατά σειρά μελέτη κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης της για την χώρα μας

230 καταστήματα στην Ελλάδα.

6.772 εργαζόμενοι.

Συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ το 2022 στα €953 εκ. που αντιστοιχεί στο 0,46% του ΑΕΠ της χώρας.

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα εντυπωσιακά στοιχεία που μπορεί να αντλήσει κανείς μέσα από την 8η κατά σειρά μελέτη κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης της, που δημοσιεύει η Lidl Ελλάς. Μέσα από τα στοιχεία της έκθεσης γίνεται αντιληπτή η θετική επίδραση της εταιρείας στην εθνική οικονομία, στις θέσεις εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, για κάθε €1 άμεσης συνεισφοράς της Lidl Ελλάς στο ΑΕΠ, δημιουργούνται επιπλέον €3,89 προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία. Επιπλέον, προκύπτει ότι από τις δραστηριότητες της δημιουργούνται €363 εκ. συνολικά φορολογικά έσοδα για το Κράτος, αποτελώντας το 0,48% των συνολικών φορολογικών εσόδων του.

Τα στοιχεία σχετικά με την εργοδοσία και τις θέσεις εργασίας είναι επίσης εντυπωσιακά. Η Lidl Ελλάς δημιούργησε στην Ελλάδα 6.772 άμεσες θέσεις, 20.654 έμμεσες θέσεις και 5.721 επαγόμενες. Οι συνολικά 33.147 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο 0,82% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Το εισόδημα από τις συνολικές θέσεις εργασίας υποστηρίζει 86.182 ανθρώπους.

Άξια αναφοράς αποτελούν τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις επενδύσεις σε πρωτοβουλίες για την κοινωνία και το περιβάλλον που φτάνουν τα €1.344.692 χιλ. Πιο συγκεκριμένα για το 2022 η Lidl Ελλάς διέθεσε €909.471χιλ σε επενδύσεις σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις. πραγματοποίησε προσφορές προϊόντων συνολικής αξίας €435.221 χιλ.

Για την υλοποίηση και τη σύνταξη της μελέτης, η Lidl Ελλάς συνεργάστηκε με την εταιρεία Ernst & Young.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.