Σαρωτικοί έλεγχοι από την ΑΑΔΕ – Οι φορολογούμενοι που μπαίνουν στο στόχαστρο της Εφορίας το 2019

Σαρωτικοί έλεγχοι από την ΑΑΔΕ – Οι φορολογούμενοι που μπαίνουν στο στόχαστρο της Εφορίας το 2019

Οι ελεγκτές ψάχνουν τις φρέσκες φορολογικές υποθέσεις και τα στοιχεία για τα POS

Στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών θα βρεθούν τα οικονομικά στοιχεία που δήλωσαν φέτος στο έντυπο Ε3 οι περίπου 1,5 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες.  Από το σκάνερ των φοροελεγκτών θα περάσουν και τα στοιχεία που αφορούν τις συσκευές POS και τους επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στο Τaxisnet.

Με όπλο το έντυπο Ε3, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει αρχίσει να σχεδιάζει το ελεγκτικό πλάνο του 2019 δίνοντας πλέον έμφαση στις φρέσκες υποθέσεις και βάζοντας στο μάτι τους επαγγελματίες που:

1. Έχουν εμφανίσει μεγάλες αποκλίσεις από τους μέσους όρους ακαθαρίστων εσόδων και  δαπανών που έχουν καταγραφεί για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.

2.Δεν έχουν δηλώσει τον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό στο σύστημα ΤΑΧΙSnet (σ.σ. η προθεσμία λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2019).

3. Δεν έχουν δηλώσει τις συσκευές POS στο έντυπο Ε3.

4. Δεν έχουν διασυνδέσει τις συσκευές POS με τους επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Από τα έντυπα Ε3 που υποβλήθηκαν μαζί με το βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης,  οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα λάβουν υπ' όψιν τα ποσά των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων και των δηλωθεισών δαπανών που αναγνωρίστηκαν για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. Τα στοιχεία που θα αντλήσουν θα τα υποβάλουν σε στατιστική επεξεργασία προκειμένου να εξαγάγουν συμπεράσματα για τους μέσους όρους ακαθάριστων εσόδων και δαπανών ανά κατηγορία επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας. Οι περιπτώσεις φορολογικών υποθέσεων στις οποίες θα εντοπιστούν σημαντικές αποκλίσεις από τους μέσους όρους που θα έχουν καταγραφεί θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα για έλεγχο.

Από τους περίπου 700.000 επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν μία ή περισσότερες από τις 143 δραστηριότητες για τις οποίες από τις 16 Ιανουαρίου 2019 ισχύουν οι υποχρεώσεις ταυτόχρονης χρήσης POS και επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών, θα επιλεγούν για έλεγχο όσοι θα διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές και ειδικότερα:

  • όσοι δεν θα έχουν εκπληρώσει μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία της 15ης Ιανουαρίου 2019 την υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού,
  • όσοι δεν έχουν δηλώσει τα στοιχεία των συσκευών POS στα έντυπα Ε3 που υπέβαλαν φέτος,
  • όσοι δεν προχώρησαν στη διασύνδεση των δηλωθέντων ή μη δηλωθέντων POS με τους δηλωθέντες επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Αναλυτικές οδηγίες για τους φοροελέγχους του 2019 αναμένεται να δώσει τις επόμενες ημέρες με εγκύκλιο του ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ο οποίος πρόσφατα είχε δηλώσει ακόμα ότι  «ένα μικρό, αλλά σημαντικό μέρος των ελέγχων μας θα βασίζεται στην τυχαιότητα, με σκοπό να διαβιβασθεί το μήνυμα ότι, ανεξάρτητα από τις πιθανότητες, μπορεί να ελεγχθεί ο καθένας».