Οι υποτροφίες που προσφέρουν ιδρύματα στην Ελλάδα

Ο δρόμος για την επαγγελματική αποκατάσταση περνάει πολλές φορές από δαιδαλώδεις και αμφίρροπες διαδρομές. Διαδρομές, στις οποίες αρκετοί από εμάς καλούνται να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις, σε μια προσπάθεια να διανύσουν το δρόμο, που χρειάζεται, μέχρι να φτάσουν στον προορισμό, ο οποίος λέγεται επαγγελματική αποκατάσταση. Παρόλ' αυτά, για όσους έχουν τη διάθεση να κυνηγήσουν το επάγγελμα ή την ειδικότητα, που τους ενδιαφέρει, σε πολλές των περιπτώσεων η επιβράβευση δεν αργεί να έρθει.

Οι υποτροφίες, που προσφέρουν αρκετά δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα ή οργανισμοί, ανοίγουν το δρόμο – σε πρώτη φάση τουλάχιστον – για όσους επιθυμούν να φτάσουν ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο τους. Το news.gr αναζήτησε και βρήκε κάποιους από τους ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι επιχορηγούν μέρος ή το σύνολο των σπουδών. Μεταξύ αυτών, είναι τα ιδρύματα Λάτση, Ωνάση και το Μποδοσάκειο Ίδρυμα.

Υποτροφίες Ιδρύματος Λάτση

Σε συνομιλία, που είχαμε με τον υπεύθυνο του τμήματος υποτροφιών του ιδρύματος Λάτση, Ράλλη Κιράνη, επισήμανε ότι υπάρχουν δύο ειδών προσφερομενες υποτροφίες. Οι προπτυχιακές και οι μεταπτυχιακές. “Οι προπτυχιακές αφορούν μόνο στην Ελλάδα και οι μεταπτυχιακές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κάθε χρόνο βγαίνει μία δημόσια πρόσκληση και ακολουθεί η διαδικασία επιλογής. Γίνονται οι αιτήσεις και όσοι πληρούν τα κριτήρια είναι αυτοί, που λαμβάνουν την υποτροφία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 130 ενεργοί υπότροφοι του ιδρύματος Λάτση, σε Ελλάδα και εξωτερικό”.

Όπως εξηγεί ο κύριος Κιράνης, οι υποτροφίες αφορούν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. “Για να επιλεγεί κάποιος, πρέπει να είναι κάτοικος του νομού Ηλείας και να έχει αποφοιτήσει από λύκειο της περιοχής. Οι προπτυχιακοί πρέπει να έχουν τελειώσει το πρώτο έτος των σπουδών με βαθμό από 8 και πάνω, χωρίς να χρωστάνε μαθήματα. Οι μεταπτυχιακοί πρέπει να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 8, ενώ το ύψος του ποσού της υποτροφίας ποικίλλει, ανάλογα με το ποιο πανεπιστήμιο τους έχει δεχτεί”.

Τι καλύπτουν οι υποτροφίες

Η υποτροφία στο ίδρυμα Λάτση καλύπτει ένα ποσό συγκεκριμένο ανά έτος. Για τις προπτυχιακές είναι 3.200 τη χρονιά, και καλύπτει ένα ακαδημαϊκό έτος, από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο, ενώ για τα μεταπτυχιακά είναι 4.000 για το εσωτερικό και την κάλυψη των διδάκτρων. “Σε ό, τι αφορά το εξωτερικό, μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 15.000 ευρώ το χρόνο, ανάλογα με την πόλη, στην οποία πηγαίνει ο φοιτητής, και τα δίδακτρα, που έχει να δώσει. Οι υποψήφιοι δεν υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις. Δίνουν τα έγγραφα επίδοσης, ένα βιογραφικό, μία δήλωση σκοπού, που αναλύουν τους λόγους, για τους οποίους θέλουν να ακολουθήσουν το αντικείμενο”, εξηγεί ο κύριος Κιράνης. Στα προγράμματα μεταπτυχιακών υποτροφιών, οι υποψήφιοι περνούν και από συνέντευξη. Όλες οι υποτροφίες είναι μονοετείς για τα μεταπτυχιακά και - αν το πρόγραμμα είναι διετές - πρέπει να κατατεθεί νέα αίτηση, η τύχη της οποίας κρίνεται σε σχέση με όλους τους καινούργιους υποψήφιους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της υποψηφιότητας είναι οι υποψήφιοι να μην έχουν υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας τους.

Οι αιτήσεις για τα προγράμματα προπτυχιακών υποτροφιών υποβάλλονται μέχρι το Νοέμβριο, ενώ οι αιτήσεις για το εξωτερικό υποβάλλονται στο διάστημα από Μάιο έως και Ιούνιο.

*Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 2106282888, ή να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος: http://www.latsis-foundation.org/.

*Από φέτος ξεκίνησε και πρόγραμμα ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών με τη χρήση username και password.

Υποτροφίες Ιδρύματος Μποδοσάκη

Οι υποτροφίες του Ιδρύματος Μποδοσάκη αφορούν κυρίως στον τομέα των θετικών επιστημών, της ιατρικής και των οικονομικών σπουδών. Χορηγούνται για μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορική διατριβή στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι υπότροφοι πρέπει να είναι Έλληνες στο γένος ή να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

Ανάμεσα στα βασικά κριτήρια, που λαμβάνονται υπόψη κατά τη χορήγηση μιας υποτροφίας, είναι η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων.

Απαραίτητη είναι η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας, που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να σπουδάσει. Έτσι, ο υποψήφιος καλείται να προσκομίσει, είτε πτυχίο Proficiency, είτε TOEFL, είτε IELTS για τη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Ως πιστοποίηση για τη γνώση της γαλλικής, απαραίτητο είναι το Superieur III ή το Sorbonne II και αντίστοιχα το Mittelstuffe II για τα γερμανικά.

Ο υπότροφος πρέπει να έχει μέσο όρο βαθμολογίας μαθημάτων για τους τελειόφοιτους και πτυχίου για τους απόφοιτους, τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των ελληνικών πανεπιστημίων, Bien (16/20) για τα γαλλικά πανεπιστήμια, First Class Honours για τα αγγλικά πανεπιστήμια, 3,2 μόρια στα 4 για τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και Sehr Gut (1,5) για τα γερμανικά πανεπιστήμια.

Το ίδρυμα Μποδοσάκη έχει ορίσει όριο ηλικίας τα 26 έτη για όλους τους υποψήφιους και τα 28 για τους υποψήφιους της ιατρικής.

Οι αιτήσεις για τα προγράμματα υποτροφιών του Ιδρύματος Μποδοσάκη υποβάλλονται κάθε χρόνο στη διάρκεια του Φεβρουαρίου, ενώ - εκτός από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που πρέπει κάποιος να προσκομίσει - ακολουθεί και συνέντευξη του υποψηφίου από την Επιτροπή Επιλογής του Ιδρύματος.

Το χορηγούμενο μηνιαίο ποσό για την αντιμετώπιση δαπανών διαβίωσης είναι:

Για τους υποτρόφους στα ελληνικά Πανεπιστήμια 550 ευρώ το μήνα, εφ’ όσον ο υπότροφος σπουδάζει σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 χλμ. από τον τόπο κατοικίας του, και 400 ευρώ, εφ’ όσον σπουδάζει σε απόσταση μικρότερη των 60 χλμ. από τον τόπο κατοικίας του.

Για τους υποτρόφους στην υπόλοιπη Ευρώπη, είναι 750 ευρώ το μήνα και για τους υποτρόφους στις Η.Π.Α. 900 δολάρια. Το χορηγούμενο για υποτρόφους σε άλλα Κράτη ποσό θα καθορίζεται κατά περίπτωση.

Το Ίδρυμα χορηγεί, επίσης, για δίδακτρα, εφ’ όσον απαιτούνται :

Για τους υποτρόφους στα Ελληνικά Πανεπιστήμια μέχρι 3.000 ευρώ το χρόνο. Για τους υποτρόφους σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης μέχρι 8.400 ευρώ. Για τους υποτρόφους σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. και άλλων Κρατών, μέρος των διδάκτρων, το οποίο θα καθορίζεται κατά περίπτωση.

Η υποτροφία χορηγείται για ένα χρόνο και μπορεί να παραταθεί για έως τρία ακόμη χρόνια, για όσους σπουδάζουν στο εξωτερικό, και έως τέσσερα ακόμη χρόνια για όσους σπουδάζουν στην Ελλάδα. Η συνολική διάρκεια της υποτροφίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ελάχιστου χρόνου σπουδών, που καθορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου.

*Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.bodossaki.gr και στα τηλέφωνα 210-3237973, 210-3237804, 210-3248005.

Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση

Ένα ακόμα ίδρυμα, το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα των υποτροφιών από το 1978, είναι το Ίδρυμα Ωνάση. Οι υποτροφίες δίνονται σε Έλληνες πτυχιούχους Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό.

Υποτροφίες σε Έλληνες

Από το 1998 θεσμοθετήθηκε και νέος κύκλος υποτροφιών, που αφορά σε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα. Αρχικά, οι υποτροφίες αυτές αφορούσαν σε σπουδές διδακτορικού επιπέδου. Από το 2001, όμως, το πρόγραμμα επεκτάθηκε και σε μεταπτυχιακές σπουδές Α΄κύκλου σε ελληνικά ΑΕΙ.

Αυτή τη στιγμή χορηγούνται πάνω από 130 υποτροφίες το χρόνο για Έλληνες από το Ίδρυμα Ωνάση.

Ανάμεσα στα προγράμματα χορήγησης υποτροφιών είναι κι εκείνες, οι οποίες χορηγούνται σε καλλιτέχνες, και αφορούν όχι μόνο σε πανεπιστημιακές σπουδές, αλλά και σε βελτίωση τεχνικής σε αναγνωρισμένες σχολές στο εξωτερικό.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται συνήθως στις αρχές κάθε έτους και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο.

Υποτροφίες σε αλλοδαπούς

Εκτός από τα ετήσια προγράμματα υποτροφιών σε Έλληνες, το Ίδρυμα – από το 1995 – ξεκίνησε να προσφέρει χορηγίες έρευνας, καθώς και εκπαιδευτικές υποτροφίες σε αλλοδαπούς. Το πρόγραμμα αυτό αφορά αποκλειστικά σε υποτροφίες για αλλοδαπούς, μέλη Εθνικών Ακαδημιών, πανεπιστημιακούς καθηγητές όλων των βαθμίδων, κατόχους διδακτορικού τίτλου, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι διδάσκουν την ελληνική γλώσσα, την ελληνική λογοτεχνία, την ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Εξαίρεση αποτελεί το ενδεχόμενο να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα και Έλληνες της διασποράς, δεύτερης γενιάς, καθώς και Έλληνες, οι οποίοι μένουν μόνιμα στο εξωτερικό και φοιτούν ή εργάζονται σε ξένα πανεπιστήμια περισσότερο από δέκα ή δεκαπέντε χρόνια.

Υποτροφίες σε Κύπριους πολίτες

Δικαιούχοι των προγραμμάτων υποτροφιών είναι και Κύπριοι πολίτες, οι οποίοι έχουν σπουδάσει και κατοικούν εκτός Ελλάδας, είναι μέλη Εθνικών Ακαδημιών, πανεπιστημιακοί όλων των βαθμίδων – κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, μεταδιδακτορικοί ερευνητές– και διαπρεπείς καλλιτέχνες.

Η επιλoγή των υπoψηφίων για χορήγηση ερευνητικής χορηγίας ή εκπαιδευτικής υποτροφίας βασίζεται σε εισηγήσεις επιτροπών ακαδημαϊκών συμβούλων και επικυρώνεται από το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος.

Το ύψος των υποτροφιών

Για τους υποτρόφους εξωτερικού, το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για χώρες της Ευρώπης, 800 λίρες Αγγλίας για τη Μεγάλη Βρετανία, και 1.200 δολάρια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες εκτός της Ευρώπης. Στους υποτρόφους καταβάλλεται επίσης εφάπαξ ποσό για την κάλυψη των πρώτων εξόδων διαμονής – εγκατάστασης, το οποίο ανέρχεται στα 5.000 ευρώ, 3.500 λίρες Αγγλίας ή 5.000 δολάρια αντίστοιχα.

Για τους υποτρόφους εσωτερικού, το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους σπουδάζουν σε Πανεπιστήμιο, που βρίσκεται στην ίδια πόλη με την κατοικία της οικογένειας, ή σε απόσταση μέχρι 40 χλμ. από αυτήν και σε 600 Ευρώ, εάν το Πανεπιστήμιο είναι σε άλλη πόλη από την κατοικία της οικογένειας. Στους υποτρόφους, των οποίων οι σπουδές απαιτούν δίδακτρα ή σπουδάζουν σε άλλη πόλη από τη μόνιμη οικογενειακή κατοικία και χρειάζονται έξοδα εγκατάστασης, χορηγείται επιπλέον ποσό έως 3.000 Ευρώ. Η καταβολή του ποσού αυτού καθορίζεται κατά περίπτωση.

*Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρύματος Ωνάση http://www.onassis.gr/, καθώς και στο τηλέφωνο 210 371 3000.

Προγράμματα υποτροφιών διοργανώνει το Ίδρυμα Φούλμπραϊτ (Fulbright Foundation). Ο κύκλος υποτροφιών αφορά σπουδές και έρευνα σε Πανεπιστήμια κι ερευνητικά Ιδρύματα των ΗΠΑ για Έλληνες πολίτες - ακαδημαϊκούς/ερευνητές, καλλιτέχνες, φοιτητές, καθηγητές Αγγλικών στην Ελληνική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση - με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής της σχετικής αίτησης.

Τα προγράμματα αναλυτικά: 

1. Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Εγγραφή από Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013 έως Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης:

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι αναγνωρισμένων Ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνικών Σχολών. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες χορηγούνται για τους περισσότερους επιστημονικούς κλάδους. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση στον κλάδο τους και σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό.

Για το 2014-2015, στον τομέα της Αρχιτεκτονικής θα γίνουν δεκτές αιτήσεις μόνο για μεταπτυχιακές σπουδές με έμφαση στην Πολεοδομία και τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, στην Βιώσιμη Αρχιτεκτονική, τον Σχεδιασμό Τοπίου και ττον Οικολογικό Σχεδιασμό (Urban and Regional Planning, Sustainable Architecture, Landscape Design, Environmental Design).

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.fulbright.gr/greek_graduate.html

2. Πρόγραμμα για Επιστήμονες

Εγγραφή από Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013 έως Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης:

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν καθηγητές Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνικών Σχολών και ερευνητές με τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια επαγγελματικής εµπειρίας από την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου τους. Αίτηση µπορούν να υποβάλουν για οποιονδήποτε επιστημονικό κλάδο στον οποίο επιθυµούν να δώσουν διαλέξεις ή να διεξάγουν έρευνα σε Πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών, µε τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει συνεργασία. Οι υποτροφίες αυτές έχουν διάρκεια από τρεις έως έξι (3-6) µήνες και αφορούν όλους τους επιστημονικούς κλάδους.

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.fulbright.gr/greek_research.html

3. Πρόγραμμα για Καλλιτέχνες

Εγγραφή από Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 έως Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης:

Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014.

Η υποτροφία αφορά καλλιτέχνες που έχουν ήδη τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια επαγγελµατικής δραστηριότητας. Προορίζεται κυρίως για καλλιτέχνες οι οποίοι επιθυμούν να μελετήσουν, να βελτιώσουν την τεχνική τους, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν εμπειρία στις Ηνωμένες Πολιτείες στους τομείς των Καλών Τεχνών, της δημιουργικής γραφής, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της φωτογραφίας, και των ψηφιακών τεχνών (Visual and Digital Arts). Το Ίδρυμα δίνει έμφαση σε πρωτοποριακές προτάσεις οι οποίες θα καταλήξουν, ενδεχομένως, σε μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ της Ελλάδος και των Η.Π.Α.

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.fulbright.gr/greek_art.htm

4. Πρόγραμμα για Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Study of the United States Institutes (SUSI)

Εγγραφή από Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 έως Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής αίτησης:

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013.

Το «Ινστιτούτο Αμερικανικών Σπουδών», ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας έξι (6) εβδομάδων, απευθύνεται σε καθηγητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν Αγγλικά, καθώς και σε επαγγελματίες που ασχολούνται µε την εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών, την εκπαίδευση διδασκόντων και τη συγγραφή σχολικών βιβλίων και εγχειριδίων. Πρόκειται για σεμινάριο µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και τη διεύρυνση των προγραμμάτων σπουδών σε εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και σχολικά συστήµατα. Τα σχετικά σεμινάρια του Ινστιτούτου σε Πανεπιστήμια των Ηνωµένων Πολιτειών εστιάζουν σε θέµα ή αντικείμενο που συνδέεται µε τις Αμερικανικές Σπουδές.

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.fulbright.gr/greek_educators.html

  1. Πρόγραμμα Fulbright Schuman (Φούλμπραϊτ Σουμάν) για Επιστήμονες

Εγγραφή από 1 Νοεμβρίου 2013 έως 1 Φεβρουαρίου 2014.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης: 1 Μαρτίου 2014.

To πρόγραμμα Fulbright Schuman (Φούλμπραϊτ-Σούμαν) διαχειρίζεται η Επιτροπή Εκπαιδευτικών ανταλλαγών μεταξύ των Η.Π.Α., του Βελγίου και του Λουξεμβούργου (Commission for Educational Exchange between the United States, Belgium and Luxembourg), με έδρα τις Βρυξέλλες, και απευθύνεται σε πολίτες της Ε.Ε. Το Ίδρυμα Fulbright Ελλάδας παρέχει πληροφορίες και συντονίζει τις συνεντεύξεις των Ελλήνων επιστημόνων.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν καθηγητές κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και ερευνητές/φοιτητές κατά τη διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών σε επιστημονικούς κλάδους που έχουν σχέση με θέματα της Ε.Ε. ή με σχέσεις Η.Π.Α.-Ε.Ε. για διαλέξεις ή για να διεξάγουν έρευνα σε Πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών µε τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει συνεργασία. Αίτηση μπορούν αν υποβάλουν επίσης εργαζόμενοι σε διοικητικές θέσεις στο χώρο της διεθνούς εκπαίδευσης (στελέχη Γραφείων Διεθνών Σχέσεων/προγραμμάτων ανταλλαγών, στελέχη Γραφείων Διασύνδεσης). Οι υποτροφίες, ανάλογα με την κατηγορία, έχουν διάρκεια από τρεις (3) ή έξι (6) μήνες (το λιγότερο) έως εννέα (9) μήνες (το μέγιστο).

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/

www.fulbright.gr

Για την εγγραφή στα προγράμματα, αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών για Έλληνες πολίτες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την συντονίστρια του Ελληνικού Προγράμματος του Fulbright, κα Els Hanappe, τηλεφωνικά στα 210 7241811-812 (εσωτ.203), Tρίτη ως Παρασκευή 10.00-14.30, στο Φαξ: 210 7226510 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή επίσης να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Fulbright www.fulbright.gr.  

Διαβάστε επίσης τον αναλυτικό οδηγό του news.gr με υποτροφίες σε Ελλάδα και εξωτερικό

 

 

Υποτροφίες από Ιδρύματα του Εσωτερικού

Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη http://www.leventisfoundation.org
Ίδρυμα υποτροφιών Ηλείων Ιωάννη Σ. Λάτση http://www.latsis-scholarships.gr/
Καθίδρυμα Αθανασίου Μάταλα http://www.matalas-foundation.gr/
Ίδρυμα Αφών Μπακάλα http://www.bakalas-foundation.gr/
Ευγενίδειο Ίδρυμα http://www.eugenfound.edu.gr/
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης http://www.onassis.gr/
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών http://www.eie.gr/fellowships-gr.html
Ίδρυμα Μποδοσάκη http://www.bodossaki.gr/
Ίδρυμα Γεωργίου και Bικτωρίας Kαρέλια http://kareliafoundation.org.gr/
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή http://www.goulandris.gr/ypotrofies.htm
ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Κοινωφελές Ίδρυμα http://www.propondis.gr/

 

 

  

Παρακαλούμε περιμένετε ...