Τι απαντά για τα βρεφικά γάλατα η εταιρεία που τα εισάγει στην Ελλάδα

Τι απαντά για τα βρεφικά γάλατα η εταιρεία που τα εισάγει στην Ελλάδα

Η διευκρινιστική ανακοίνωση της Frezyderm

Διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με το βρεφικό γάλα, παρτίδες του οποίου αποσύρθηκαν από την ελληνική αγορά, υπό το φόβο σαλμονέλας, εξέδωσε η Frezyderm, η οποία εισάγει το γάλα Frezylac στην Ελλάδα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Αγαπητοί γονείς,

γνωρίζουμε ότι κάθε μητέρα και κάθε πατέρας που εμπιστεύονται το βρεφικό γάλα FREZYLAC της εταιρίας μας (το οποίο παράγεται στο εργοστάσιο της παγκοσμίου ηγέτιδας στο χώρο της βρεφικής διατροφής LACTALIS) θα έχει θορυβηθεί, λόγω της από 10-12-2017 ανακοίνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών της Γαλλίας περί προληπτικής ανάκλησης συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος που παρήχθη στις εγκαταστάσεις της ως άνω εταιρίας και κυκλοφόρησαν (και) στην Ελλάδα. Τα ίδια γάλατα άλλωστε δίνουμε και εμείς οι ίδιοι στα παιδιά μας. Ωστόσο, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η FREZYDERM, έχει από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της θεσμοθετήσει οικειοθελώς -και επιπροσθέτως όλων των προβλεπόμενων από το κοινοτικό και τα ημεδαπά δίκαια υποχρεώσεων που έχει τόσο η ίδια η παραγωγός στα εργοστάσια της (LACTALIS) όσο και η κάθε εισαγωγέας (FREZYDERM)- αυστηρότατες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιοτικών ελέγχων όλων ανεξαιρέτως των προϊόντων της, πολλώ δε μάλλον των προϊόντων βρεφικής διατροφής που προορίζονται για την πολυτιμότερη και πιο ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα κάθε κοινωνίας. Κανένα προϊόν της FREZYDERM, είτε παράγεται στις εγκαταστάσεις μας είτε στις εγκαταστάσεις των μεγαλύτερων εταιριών του κόσμου, δεν διατίθεται στους καταναλωτές εάν προηγουμένως δεν έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τα δικά μας παράλληλα και πρόσθετα συστήματα ελέγχου. Εάν κάποιο, οποιοδήποτε, προϊόν FREZYDERM δεν περάσει και τους δικούς μας ελέγχους, απλώς επιστρέφεται στο εργοστάσιο παραγωγής ως απαράδεκτο ή καταστρέφεται.

Ειδικά για το Βρεφικό Γάλα Frezylac που διαθέτουμε, όλες ανεξαιρέτως οι παρτίδες μας, ανεξαρτήτως των πιστοποιητικών ποιοτικών ελέγχων και ασφαλείας που ούτως ή άλλως αναγκαστικά οφείλουν να φέρουν κατά την εισαγωγή τους από τα εργοστάσια παραγωγής, ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ κατά την εισαγωγή τους στην Ελλάδα από ανεξάρτητο Πιστοποιημένο Εργαστήριο Υψηλού Τεχνολογικού Επιπέδου και ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ σε ενδελεχή και εξαντλητικό Φυσικοχημικό και Μικροβιολογικό Έλεγχο, ώστε να μην καταλείπεται καμία απολύτως αμφιβολία για την ασφάλεια και την άριστη ποιότητα τους. Μόνο μετά την 100% επιτυχία της κάθε παρτίδας επί του διπλού ελέγχου, επιτρέπουμε να διακινηθεί στην αγορά και να φθάσει στα χέρια σας.

Σαλμονέλα: Προσωρινή προληπτική ανάκληση προϊόντων για αποφυγή της παραμικρής πιθανότητας

Καμία από τις παρτίδες βρεφικού γάλακτος που έχουμε εισάγει και διακινήσει το 2017, ούτε φυσικά οι συγκεκριμένες παρτίδες που οποίες καλείται να ανακαλέσει η παραγωγός εταιρείας Lactalis για προληπτικούς λόγους, δεν είχε εμφανίσει το παραμικρό πρόβλημα ούτε είχε κινήσει έστω και την παραμικρή υποψία υπάρξεως του βακτηρίου της σαλμονέλας. Ωστόσο, η FREZYDERM έχοντας απόλυτη σιγουριά για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μας, από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης των γαλλικών αρχών και σε συνεργασία με το εργοστάσιο παραγωγής, τα συνεργαζόμενα εξωτερικά εργαστήρια ελέγχου αλλά και τις ημεδαπές ελεγκτικές αρχές, παρακολουθεί και εξετάζει το ζήτημα, χωρίς να φείδεται ανθρωπίνου δυναμικού υψηλού κύρους, εξοπλισμού και πόρων, για να μην καταλείπεται καμία απολύτως αμφιβολία για την άριστη ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων που διαθέτει υπό τα σήματα της. Ήδη η εταιρία μας έχει ενεργοποιήσει όλους τους προβλεπόμενους μηχανισμούς και είναι σε ανοικτή επικοινωνία με τον ΕΟΦ για την άμεση λήψη όλων των τυχόν αναγκαίων μέτρων. Σύντομα θα επανέλθουμε με επίσημη ανακοίνωση.

Σε κάθε περίπτωση φυσικά, έχουμε σε πρώτη διάθεση, και προς κατάθεση τους στον ΕΟΦ, πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση των ανεξάρτητών εργαστηρίων με τα αποτελέσματα ελέγχων ποιότητας και ασφάλειας όλων των συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος, τα οποία επιβεβαιώνουν την ασφάλεια του προϊόντος και την έλλειψη οποιουδήποτε προβλήματος. Ωστόσο, οι αρμόδιες γαλλικές αρχές, επιδεικνύοντας την μέγιστη αυστηρότητα και ευαισθησία επί του θέματος, αποφάσισαν την γενική και άνευ εξαιρέσεως προληπτική ανάκληση των συγκεκριμένων παρτίδων σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, η FREZYDERM σεβόμενη την εύλογη ανησυχία του καταναλωτικού κοινού, συντονιζόμενη απολύτως με αυτήν τη διεθνή προσπάθεια που ξεκίνησαν οι γαλλικές εποπτικές αρχές και προς διευκόλυνση των ελέγχων των αρμοδίων αλλοδαπών και ημεδαπών αρχών, και ιδίως προς διευκόλυνση των εργασιών του ΕΟΦ και των υπηρεσιών του που αποφάσισε ομοίως την προσωρινή προληπτική ανάκληση των συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος, συνεργάζεται απολύτως και ανακαλεί από τα δίκτυα της προληπτικά τις παρτίδες αυτές και όλα τα προϊόντα τους, παρά το γεγονός ότι δεν έχει διαπιστωθεί κανένα απολύτως πρόβλημα ακόμα και κατά τη διενέργεια και των επιπρόσθετων ελέγχων που η FREZYDERM διενήργησε με την εισαγωγή τους. Η ανάκληση, σύμφωνα και με τις σχετικές ανακοινώσεις του ΕΟΦ, είναι προληπτική και προσωρινή, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι και να λάβει ο ΕΟΦ τις οριστικές αποφάσεις του. Η FREZYDERM, ευθύς μόλις έλαβε γνώση του θέματος, ενημερώνει διαρκώς τα δίκτυα διανομής της (φαρμακεία και φαρμακαποθήκες), για όλες τις αναγκαίες ενέργειες εκ μέρους τους.

Τέλος, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι Βιολογικές Βρεφικές Κρέμες Frezylac εισάγονται από άλλη παραγωγό εταιρεία στη Γερμανία.

Θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες ανάκλησης προς τους καταναλωτές».

Ανακαλούνται 7.000 τόνοι βρεφικού γάλακτος

Οι υγειονομικές αρχές στη Γαλλία δήλωσαν ότι 26 βρέφη στη χώρα έχουν αρρωστήσει από σαλμονέλα από τις αρχές Δεκεμβρίου. Η ανάκληση περίπου 7.000 τόνων βρεφικού γάλακτος επηρεάζει τα προϊόντα και τις εξαγωγές προς χώρες όπως η Βρετανία, η Κίνα, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και το Σουδάν.

Καλύπτει εκατοντάδες προϊόντα σκόνης γάλακτος για βρέφη, τα οποία διατίθενται στο εμπόριο παγκοσμίως με τα εμπορικά σήματα Milumel, Picot και Celi.

Η Lactalis είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων στον κόσμο. Ο εκπρόσωπος Τύπου της εταιρείας, Michel Nalet, δήλωσε στην AFP ότι «περίπου 7.000 τόνοι» παραγωγής ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, αλλά η εταιρεία δεν είναι σε θέση να πει πόσοι παραμένουν στην αγορά, έχουν καταναλωθεί ή είναι σε απόθεμα.

Όλα τα προϊόντα που κατασκευάστηκαν από τα μέσα Φεβρουαρίου του 2017 έχουν ανακληθεί και η εταιρεία είπε ότι έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα για την απολύμανση όλων των μηχανημάτων της στο εργοστάσιο.

Η ανάκληση σχετίζεται με απειλή για την υγεία, η οποία ξεκίνησε να εξαπλώνεται στις αρχές Δεκεμβρίου, αφού 20 παιδιά στη Γαλλία ηλικίας κάτω των έξι ετών αρρώστησαν.

Την εποχή εκείνη εκδόθηκε περιορισμένη ανάκληση, αλλά οι ρυθμιστικές αρχές διαπίστωσαν ότι τα μέτρα που είχε λάβει η Lactalis για τη διαχείριση του κινδύνου της μόλυνσης ήταν «ανεπαρκή».

Τα βακτήρια της σαλμονέλας μπορούν να προκαλέσουν δηλητηρίαση και τα συμπτώματα περιλαμβάνουν διάρροια, κράμπες στο στομάχι και έμετο.

Η ασθένεια, που προκαλείται από εντερικά βακτηρίδια που προέρχονται από ζώα, είναι επικίνδυνη για τους πολύ μικρούς σε ηλικία αλλά και για τους ηλικιωμένους λόγω του κινδύνου αφυδάτωσης.

Δεν είναι η πρώτη φορά ωστόσο που η βιομηχανία παραγωγής γάλακτος για τα βρέφη, έχει προκαλέσει αισθήματα φόβου στο καταναλωτικό κοινό. Έξι μωρά έχασαν τη ζωή τους και περίπου 300.000 ακόμα αρρώστησαν το 2008, αφού οι Κινέζοι κατασκευαστές πρόσθεταν τη βιομηχανική χημική μελαμίνη στα προϊόντα βρεφικής σκόνης γάλακτος.