Προσφυγή στο ΣτΕ για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στο βρεφικό γάλα

Προσφυγή στο ΣτΕ για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στο βρεφικό γάλα

Την αίτηση κατέθεσε ο «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Παιδικών Τροφών και Ειδικής Διατροφής Ελλάδος»

Ο «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Παιδικών Τροφών και Ειδικής Διατροφής Ελλάδος» που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον τομέα της βρεφικής και παιδικής διατροφής προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ζητάει να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικό και παράνομο το πλαφόν που τέθηκε στο περιθώριο κέρδους των εταιρειών που παράγουν και εμπορεύονται γάλα πρώτης και δεύτερης βρεφικής ηλικίας.

Στην αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι το πλαφόν που επιβλήθηκε στην κατηγορία αυτή των παιδικών προϊόντων, είναι αντίθετο στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, και σε συνταγματικές διατάξεις, όπως η επιχειρηματική και οικονομική ελευθερία, το ελεύθερο του ανταγωνισμού, η αρχή της ισότητας, κ.λπ.), ενώ οι τιμές του πλαφόν είναι αυθαίρετες και κατώτερες του κόστους παραγωγής και διάθεσης.

Το πλαφόν

Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Ανάπτυξης αποφάσισε την επιβολή πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους για το βρεφικό γάλα (τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου) με σκοπό τον εξορθολογισμό των τιμών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, το μεικτό περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, προσαυξημένο κατά 7% επί των καθαρών πωλήσεων, αφαιρουμένων των εκπτώσεων, των πιστώσεων ή άλλων παροχών, μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Επίσης, με βάση την απόφαση υπάρχει περιορισμός και στο λειτουργικό κόστος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέσο λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας δημοσιευμένης οικονομικής χρήσης, προσαυξημένο κατά 60%.

Σε περίπτωση παραβίασης το ύψος του προστίμου ορίζεται ίσο με 1% επί του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά τη διαχειριστική χρήση που ξεκίνησε το 2022.