ΣτΕ: «Ναι» στην συνέχιση της προσωρινής απομάκρυνσης των αρχαιοτήτων από το Μετρό της Θεσσαλονίκης

ΣτΕ: «Ναι» στην συνέχιση της προσωρινής απομάκρυνσης των αρχαιοτήτων από το Μετρό της Θεσσαλονίκης

Έκρινε ότι είναι νόμιμη μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες ενώ στη συνέχεια πρέπει να επανατοποθετηθούν στο χώρο

Το «πράσινο φως» στην συνέχιση της προσωρινής απομάκρυνσης των αρχαίων από τον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης άναψε το τμήμα αναστολών της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το δικαστήριο με απόφαση του (6/2022) έκρινε ότι η απομάκρυνση των αρχαίων είναι νόμιμη μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες ενώ στη συνέχεια πρέπει να επανατοποθετηθούν στο χώρο.

Η Ολομέλεια απέρριψε αίτηση, με την οποία είχε ζητηθεί η αναστολή της απομάκρυνσης των αρχαιοτήτων που έχουν έλθει στο φως λόγω των εργασιών κατασκευής του σταθμού Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα οι σύμβουλοι Επικρατείας στην απόφαση τους αναφέρουν: «ότι η βασιμότητα των λόγων ακυρώσεως ούτε αποκλείεται, ώστε η αίτηση να απορριφθεί γι’ αυτόν τον λόγο, ούτε όμως είναι προφανής, ώστε να διαταχθεί η αναστολή για τον ίδιο λόγο.

Κατόπιν τούτου, εξέτασε τους ισχυρισμούς περί ανεπανόρθωτης βλάβης των αρχαιοτήτων, χωρίς, δηλαδή, αυτή να συναρτάται με τη βασιμότητα της αιτήσεως ακυρώσεως. Έκρινε δε ότι η βλάβη αυτή δεν πιθανολογείται, ακριβώς διότι η σχετική μελέτη έχει ήδη τροποποιηθεί όπως υπέδειξαν οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, πριν από τη σχετική θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, εξειδικεύεται συνεχώς σε επίπεδο κάθε αρχαιολογικής ενότητας ξεχωριστά, προβλέπεται δε η σύνταξη και συμπληρωματικών μελετών για την έδραση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων, πριν από την επανατοποθέτησήτους στον σταθμό, μετά την κατασκευή του.

Σημειώνεται, τέλος, ότι, όπως προκύπτει από την απόφαση, ανάλογες μεταφορές έχουν γίνει και κατά το παρελθόν, όπως αυτή που αφορά σε τμήμα των ίδιων αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου, πουέχει ήδη μεταφερθεί κατ’ εφαρμογή υπουργικής απόφασης του έτους 2017, η νομιμότητα της οποίας δεν έχει αμφισβητηθεί.