Νέα εφαρμογή βρίσκει τα θερμικά hot spot σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Ρώμη

Νέα εφαρμογή βρίσκει τα θερμικά hot spot σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Ρώμη

Μέσω της πλατφόρμας παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με επικείμενα θερμικά φαινόμενα

Νέο και προχωρημένο είναι το σύστημα προειδοποίησης υγείας από υψηλές θερμοκρασίες που έχει πλέον ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό έργο Life Asti. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά (https://app.lifeasti.eu/) αλλά και ως εφαρμογή για έξυπνα κινητά.

Μέσω της πλατφόρμας αυτής, που αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο, αποτυπώνονται τοπικά θερμικά hot spots και παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με επικείμενα θερμικά φαινόμενα με περίοδο πρόγνωσης τεσσάρων ημερών, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

O Δήμος Θεσσαλονίκης υλοποιεί, σε συνεργασία με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από Ελλάδα και Ιταλία, το έργο, αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση που εκδόθηκε και σημειώνονται τα εξής μεταξύ άλλων:

«Implementation of forecAsting System for urban heaT Island effect for the development of urban adaptation strategies – LIFE ASTI» (Εφαρμογή συστήματος πρόγνωσης της αστικής θερμικής νησίδας με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών αστικής προσαρμογής). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE 2014 – 2020 με συνολικό προϋπολογισμό 1.265.395 €, διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες, ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης την 31η Αυγούστου 2021.

Το έργο LIFE ASTI εστιάζει στο φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας (ΑΘΝ), που επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα αριθμητικών μοντέλων με σκοπό την βραχυπρόθεσμη πρόγνωση, αλλά και την εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης του φαινομένου σε τρεις πόλεις της Μεσογείου: Θεσσαλονίκη, Ρώμη και Ηράκλειο.

Η ΑΘΝ επιδρά σημαντικά στην ανθρώπινη υγεία, τις τοπικές οικονομίες και το περιβάλλον. Ιδιαίτερα, όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία, στην επιδημιολογική βιβλιογραφία αναφέρεται συχνά η έντονη επίδραση της θέρμανσης σε αστικές περιοχές, ιδιαίτερα εντός πυκνοκατοικημένων περιοχών (π.χ. Θεσσαλονίκη) και περιοχών όπου διαμένουν κοινωνικές ομάδες υψηλού κινδύνου (π.χ. ηλικιωμένοι).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου αναπτύχθηκε μια διαδικτυακή εφαρμογή (διαθέσιμη στη σελίδα https://app.lifeasti.eu/thessalonikidashboard), αλλά και εφαρμογές για έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές (διαθέσιμες από τον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και από τη σελίδα https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.getmap.lifeasti, για συσκευές android και https://apps.apple.com/us/app/lifeasti/id1516783200?l=el&ls=1, για συσκευές iPhone), μέσω των οποίων μπορεί να γίνει λήψη πληροφοριών, υψηλής προγνωστικής ποιότητας, για παραμέτρους όπως:

  • Αισθητή Θερμοκρασία (°C) – Ημερήσια Μέση Τιμή
  • Θερμοκρασία (°C) – Ημερήσια Μέση Τιμή
  • Σχετική Υγρασία (%) – Ημερήσια Μέση Τιμή
  • Καθολικός Θερμικός Βιομετεωρολογικός Δείκτης (°C) – Ημερήσια Μέση Τιμή».

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...