Απίθανα κόλπα στο YouTube που απλοποιούν τη χρήση του

Απίθανα κόλπα στο YouTube που απλοποιούν τη χρήση του

Οι μυστικές συντομεύσεις της δημοφιλούς πλατφόρμας

Είναι γεγονός ότι οι συντομεύσεις κάνουν εύκολη τη ζωή στον κόσμο του ηλεκτρονικού υπολογιστή και οι έμπειροι χρήστες μάς καλούν να τις επιστρατεύουμε στην καθημερινότητά μας.

Τα περισσότερα προγράμματα και πλατφόρμες έχουν τις δικές τους συντομεύσεις, ανεβάζοντας επίπεδα τη χρηστικότητά τους.

Εδώ θα δούμε μερικά τρικ του YouTube που γίνονται με το πάτημα μερικών κουμπιών. Το παράθυρο του βίντεο πρέπει να είναι πάντα επιλεγμένο και ενεργό για να δουλέψουν.

Αναπαραγωγή και παύση βίντεο

Πατώντας το spacebar ή το πλήκτρο K εναλλάσσουμε μεταξύ play και pause στο βίντεο. Αν κρατήσουμε πατημένο οποιοδήποτε από αυτά τα δύο κουμπιά, τότε το βίντεο παίζει σε αργή κίνηση (slow motion).

Άμεση μεταφορά στην αρχή και το τέλος του βίντεο

Πατώντας το 0 (μηδέν) ή το πλήκτρο Home, πηγαίνουμε κατευθείαν στην αρχή του βίντεο. Με το κουμπί End πηγαίνουμε στο τέλος του βίντεο. Αν έχουμε φτιάξει (ή παρακολουθούμε) μια playlist, τότε μεταφερόμαστε στο επόμενο βίντεο της λίστας.

Μπροστά και πίσω ανά χρονικά διαστήματα

Αν θέλουμε να πάμε λίγο μπροστά ή πίσω, σε διαστήματα των 5 δευτερολέπτων, τότε πατάμε τα βελάκια (δεξί και αριστερό βελάκι, αντίστοιχα). Αν θέλουμε να μετακινηθούμε μπροστά κατά 10 δευτερόλεπτα, πατάμε το πλήκτρο L. Με το J πάμε πίσω 10 δευτερόλεπτα.

Μετακίνηση ανά τμήματα

Πατώντας σε ένα βίντεο τους αριθμούς από το 1-9, μεταφερόμαστε στο αντίστοιχο ποσοστό του βίντεο. Με το πλήκτρο 1 πάμε στο 10% του βίντεο, με το 2 στο 20% κ.λπ.

Αναπαραγωγή σε μεγάλο παράθυρο

Αν πατήσουμε το πλήκτρο F, μεταφερόμαστε αυτομάτως σε full-screen βίντεο. Με το ίδιο πλήκτρο επιστρέφουμε στο normal mode. Με το πλήκτρο T εναλλάσσουμε μεταξύ theater mode και normal mode.