Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το επίδομα γέννησης

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το επίδομα γέννησης

Περιλαμβάνεται και η αναμόρφωση της χορήγησης άλλων τριών επιδομάτων

Προς ψήφιση στη Βουλή τίθεται αύριο Τρίτη το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το επίδομα γέννησης, τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις καταβολής του.

Αιχμή του νομοσχεδίου είναι η χορήγηση επιδόματος γέννησης ύψους 2.000 ευρώ. Η θέσπιση του επιδόματος γέννησης εντάσσεται στα μέτρα για την αντιστροφή της αρνητικής δημογραφικής τάσης. Με το νομοσχέδιο αναμορφώνονται επίσης οι όροι χορήγησης τριών άλλων βασικών επιδομάτων (παιδιού, στέγασης, ορεινών και μειονεκτικών περιοχών), ώστε να ενισχυθεί η αναπτυξιακή διάσταση της πρόνοιας.

Συνδέεται για πρώτη φορά η χορήγηση επιδομάτων, με την επαρκή φοίτηση του παιδιού στο σχολείου. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, γίνεται επενδυση στο μέλλον των παιδιών και της χώρας και προωθείται ο ρόλος της εκπαίδευσης ως μηχανισμού κοινωνικής κινητικότητας και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου.

Η απαιτούμενη διάρκεια παραμονής ως προϋπόθεση χορήγησης των επιδομάτων, ορίζεται στα 12 χρόνια για τους πολίτες τρίτων χωρών, από τα 5 που ήταν ως τώρα. Η 12ετία κρίνεται διάστημα ικανό για την ανάπτυξη βιοτικού δεσμού με τη χώρα, όπως αναφέρεται στην εισήγηση.

Τέλος, με το προς ψήφιση νομοσχέδιο θωρακίζεται -όπως αναφέρεται- η αξιοπρέπεια των δικαιούχων των επιδομάτων με τη θέσπιση ενιαίας μέρας πληρωμής. Ως ημερομηνία καταβολής όλων των επιδομάτων ορίζεται η τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα, ώστε να διευκολύνεται ο καλύτερος προγραμματισμός των πλέον ευάλωτων συμπολιτών μας, καθώς και των αρμόδιων αρχών.

Παρακαλούμε περιμένετε ...