Το Πόθεν Έσχες του Πάνου Καμμένου

Το Πόθεν Έσχες του Πάνου Καμμένου

Φέτος δημοσιεύονται ταυτόχρονα δηλώσεις τριών (3) ετών

Δημοσιεύτηκαν σήμερα τα πόθεν έσχες των πολιτικών. Ανάμεσά τους και του Πάνου Καμμένου και της συζύγου της.

Φέτος δημοσιεύονται ταυτόχρονα Δηλώσεις τριών (3) ετών, μετά την τροποποίηση του ν. 3213/2003 από τον ν.4571/2018 (ΦΕΚ Α186/30.10.2018): «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις». Μαζί με τις δηλώσεις του έτους 2018, δημοσιεύονται και οι δηλώσεις των ετών 2016 (αναδημοσίευση) και 2017, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την νέα υποβολή τους, λόγω της ακύρωσης από το ΣτΕ των παλαιών δηλώσεων για τα έτη αυτά. Οι Δηλώσεις αυτές, θα παραμείνουν αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία των υπόχρεων, πλέον τριών ετών από τη λήξη αυτής (παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, ως ισχύει).

Επίσης, δημοσιεύονται και θα μείνουν αναρτημένες για ένα χρόνο (όπως ομόφωνα αποφάσισε η επιτροπή στη συνεδρίαση της 18/9/19) και δηλώσεις υπόχρεων των οποίων η θητεία έληξε πριν το 2015. Πρόκειται για δηλώσεις, οι οποίες αν δημοσιεύονταν στο χρόνο που έπρεπε, θα παρέμεναν αναρτημένες μέχρι το αργότερο το 2018, πράγμα που δεν έγινε αφού αυτές υποβλήθηκαν λόγω δικαστικών αποφάσεων ετεροχρονισμένα εντός του 2019.

Δείτε εδώ το πόθεν έσχες του Πάνου Καμμένου για το 2016 (χρήση 2015)

Δείτε εδώ το πόθεν έσχες του Πάνου Καμμένου για το 2017 (χρήση 2016)

Δείτε εδώ το πόθεν έσχες του Πάνου Καμμένου για το 2018 (χρήση 2017)

Παρακαλούμε περιμένετε ...