Νέα στοιχεία για την ασφάλιση Ντινόπουλου στον ΕΔΟΕΑΠ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον υπουργό Εσωτερικών, Αργύρη Ντινόπουλο και την απαλλαγή από το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών του στο φορέα περίθαλψης των δημοσιογράφων τον ΕΔΟΕΑΠ.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η "Εφημερίδα των Συντακτών", η επίμαχη αίτηση περί της "ανεργίας" του είναι πρωτοκολλημένη με αριθμό 11.153 και είναι υπογεγραμμένη από εκπρόσωπό του με την ένδειξη "Αντ' αυτού".

Η αίτηση έχει κατατεθεί στις 27 Ιουνίου 2013, την ίδια ημερομηνία με άλλη αίτησή του με αριθμό πρωτοκόλλου 11.149, με την οποία ζητούσε την αναίρεση παλιότερης απόφασης του Οργανισμού με την οποία είχε υπαχθεί στο καθεστώς "προαιρετικής ασφάλισης". Αυτή την αίτηση αναγνωρίζει μόνο ο Αργύρης Ντινόπουλος, σύμφωνα με την εφημερίδα και ζητά τον διακανονισμό των οφειλών του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο κ. Ντινόπουλος θα έπρεπε να καταβάλλει κάθε μήνα "ποσοστό 6% επί του μέσου όρου των αποδοχών μέλους της τελευταίας διετίας". Με αυτό το δεδομένο αν ο κ. Ντινόπουλος λάμβανε τα τελευταία δύο έτη εργασίας του μισθό 3.000 ευρώ θα έπρεπε να καταβάλλει κάθε μήνα 180 ευρώ, δηλαδή για πέντε χρόνια συνολικά 10.800 ευρώ.

Ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ υπολόγισαν ότι αν ακυρωθεί η προαιρετική ασφάλιση του, θα οφείλει συνολικά 5.552,18 ευρώ, βάσει του υπολογισμού που προβλέπει το άρθρο 3 του καταστατικού του οργανισμού.

Επιπρόσθετα αν γίνει δεκτή και δεύτερη αίτηση του περί ανεργίας τότε η οφειλή του μειώνεται ακόμη πιο δραστικά και διαμορφώνεται σε 3.269 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση ο Αργύρης Ντινόπουλος θα παραμένει ασφαλισμένος καταβάλλοντας εκτός των δόσεων αποπληρωμής, μόνο 43 ευρώ το μήνα.

Παρακαλούμε περιμένετε ...