Ομαλά εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Ομαλά εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Οδηγίες για την εκλογική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται στις 7:00 το απόγευμα

Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η εκλογική διαδικασία, που ξεκίνησε στις 7:00 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 7:00 το απόγευμα σε 21.478 εκλογικά τμήματα στις 59 εκλογικές περιφέρειες.

Όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Πουλάκης, αναφέρθηκαν κάποια μικρά προβλήματα σε ορισμένα εκλογικά τμήματα, τα οποία αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

Δικαίωμα ψήφου σε αυτές τις εκλογές έχουν όλοι πολίτες άνω των 17 ετών, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002, εφόσον δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Από την υποχρεωτική άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαλλάσσονται νόμιμα, όσοι την ημέρα της ψηφοφορίας θα βρίσκονται στο εξωτερικό και όσοι έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους.

Οι εκλογικοί κατάλογοι για τις εθνικές εκλογές περιλαμβάνουν τις μεταβολές μέχρι τις 30 Απριλίου 2019 και δεν επιδέχονται αλλαγές. Αν δεν βρείτε το όνομά σας στους εκλογικούς καταλόγους, πρέπει να απευθυνθείτε μέχρι και το πέρας της ψηφοφορίας στον Δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είστε εγγεγραμμένοι.

Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν με την αστυνομική ταυτότητα, το διαβατήριο, την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων, που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Η «κομμένη» ταυτότητα είναι αποδεκτή. Εάν έχουν αλλάξει τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. μεταβολή επωνύμου λόγω διαζυγίου), θα πρέπει να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά. Στρατιωτικοί και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας χρησιμοποιούν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.

Σε κάθε εκλογέα η εφορευτική επιτροπή δίνει ένα φάκελο με ειδικό γνώρισμα μονογραφημένο από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της επιτροπής, καθώς και πλήρη σειρά έντυπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και υποψηφίων. Ψηφίζουμε αποκλειστικά με σταυρό (+) στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά του ψηφοδελτίου. Εάν βάλουμε σταυρό και αριστερά και δεξιά, το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο.

Ο αριθμός των υποψηφίων βουλευτών στους οποίους μπορούμε να βάλουμε σταυρό, εξαρτάται από τον αριθμό των εδρών της εκλογικής περιφέρειας. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ υποψηφίων του συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό προτίμησης παραπλεύρως του ονόματός τους, ως ακολούθως:

α) Στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από ένας ως και τρεις βουλευτές, έναν σταυρό.
β) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από τέσσερις ως και επτά βουλευτές, μέχρι δύο σταυρούς.
γ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από οκτώ ως και δώδεκα βουλευτές, μέχρι τρεις σταυρούς, και
δ) στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές, μέχρι τέσσερις σταυρούς.

Απαγορεύεται στον εκλογέα να ρίξει το ψηφοδέλτιό του στην κάλπη: α) αν αυτό δεν είναι μέσα στο φάκελο με το ειδικό γνώρισμα (διαγώνια διαγράμμιση) ή αν δεν έχει κλειστεί ο φάκελος ή αν ο φάκελος δεν φέρει τη σφραγίδα και τη μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου και β) αν ο εκλογέας δεν αποσύρθηκε πρώτα στον ξεχωριστό χώρο (παραβάν).

Στον εκλογέα που ψήφισε, χορηγείται, εφόσον ζητηθεί, σχετική βεβαίωση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της.

Παρακαλούμε περιμένετε ...