Τι σημαίνει ότι το «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» είναι erga omnes

Τι σημαίνει ότι το «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» είναι erga omnes

Πότε αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ο όρος στην σύγχρονη εποχή

Ονομασία erga omnes ήταν η απαρέγκλιτη προϋπόθεση που τέθηκε από την ελληνική πλευρά, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, για να υπάρξει συμφωνία επί του «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», με την ΠΓΔΜ.

Ο όρος «erga omnes» είναι λατινικός και ως νομικός όρος έχει τις ρίζες του στη ρωμαϊκή εποχή. Μεταφράζεται ως «έναντι πάντων» ή «έναντι όλων».

Στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο, ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις υποχρεώσεις που έχει ένα κράτος απέναντι στην διεθνή κοινότητα (το σύνολο των κρατών). Η χρήση erga omnes προκύπτει ως ανάγκη από το ενδιαφέρον και συμφέρον των κρατών για την διασφάλιση, σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, των κρίσιμων δικαιωμάτων τους και την προστασία τους έναντι παραβίασης αυτών.

Το Διεθνές Δικαστήριο αναγνώρισε για πρώτη φορά τον όρο «erga omnes», κατά την υπόθεση της Barcelona Traction, Light and Power. Η υπόθεση αφορούσε μια εταιρεία της οποίας η έδρα ήταν στον Καναδά αλλά η οικονομική δραστηριότητα ήταν στην Ισπανία, ως πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά την διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου, η ισπανική κυβέρνηση αρνήθηκε την μεταφορά ξένου συναλλάγματος εκτός της χώρας, ώστε οι ομολογιούχοι να λάβουν τους τόκους που δικαιούνταν.

Οι ομολογιούχοι προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν το 1948. Αποζημιώθηκαν, η εταιρεία πουλήθηκε και εκδόθηκαν νέες μετοχές, με τον Καναδά να μην στρέφεται εναντίον της Ισπανίας. Δέκα χρόνια αργότερα η διαμάχη ξέσπασε ξανά, όταν η βελγική κυβέρνηση έκανε αίτηση στο Διεθνές Δικαστήριο για την προστασία των υπηκόων της, αφού το 88% της εταιρείας πλέον βρισκόταν σε βελγικά χέρια. Η τελική απόφαση εκδόθηκε το 1970 εισάγοντας στα δικαστικά «χρονικά» τον όρο «υποχρεώσεις erga omnes», για να περιγράψει τη διάκριση μεταξύ των υποχρεώσεων που έχει ένα κράτος «έναντι της διεθνούς κοινότητας στο σύνολό της και εκείνων που προκύπτουν έναντι άλλου κράτους στον τομέα της διπλωματικής προστασίας».

Ο όρος εφαρμόζεται έκτοτε για απαγόρευση πράξεων επιθετικότητας και γενοκτονίας και την προστασία των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Με την απαίτηση της Ελλάδας για erga omnes ονομασία για την ΠΓΔΜ, εισάγεται η υποχρέωση των Σκοπίων απέναντι στο σύνολο της διεθνούς κοινότητας να ονομαστούν «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας». Ωστόσο, η έννοια του erga omnes δεν αποκλείει άλλες χρήσεις ονόματος σε διμερές επίπεδο κρατών.

Παρακαλούμε περιμένετε ...