Ξένοι οι δύο στους τρεις επενδυτές στο Χρηματιστήριο

Ξένοι οι δύο στους τρεις επενδυτές στο Χρηματιστήριο

Σε ετήσια βάση αυξήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2019 κατά 3,1%

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος Δεκεμβρίου 2019.

Συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ, το ποσοστό τους ανήλθε στο 66,4%, παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Νοεμβρίου 2019 (66,1%), ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 68,9% από 68,8%.

Τον Δεκέμβριο του 2018 η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 63,3% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 64,6% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 κατείχαν το 33,6% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Τον Δεκέμβριο 2019 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές 8,06 εκατ. και οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους 8,10 εκατ.

Οι ξένοι επενδυτές τον Δεκέμβριο 2019 πραγματοποίησαν το 54,7% των συναλλαγών (σε σχέση με το 55,9% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Δεκέμβριο του 2018 είχαν πραγματοποιήσει το 57,5% των συναλλαγών).

Η Αξία Συναλλαγών του Δεκεμβρίου 2019 έφτασε τα 1.325,59 εκατ. σημειώνοντας μείωση 11,3% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.493,64 εκατ. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018 που η αξία συναλλαγών ήταν 758,16 εκατ., σημειώθηκε άνοδος 74,8%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Δεκεμβρίου 2019 ήταν 77,92 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (78,59 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (42,12 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Δεκέμβριο 2019 ανήλθε στις 18.785 έναντι 18.291 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Δεκέμβριο του 2018 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 12.545).

Τον Δεκέμβριο 2019 δημιουργήθηκαν 587 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 576 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.