Δένουν χειροπόδαρα με αυστηρούς μηχανισμούς το Δημοσιο

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία θα ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τον ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, παρεμβάσεις σε περίπτωση υστέρησης των εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις, αλλά και ζητήματα σχετικά με τις αποκλίσεις  των δαπανών των υπουργείων και των ΔΕΚΟ θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα το υπουργείο Οικονομικών και αργότερο έως την Τρίτη 20 Νοεμβρίου οπότε θα συνεδριάσει το Eurogroup.

Με την Πράξη θα επέρχονται αλλαγές στον ειδικό λογαριασμό που λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και μέσω του οποίου διοχετεύονται τα δάνεια που προορίζονται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Πλέον τα εμβάσματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) θα δίνονται σε δόσεις και θα αντιστοιχούν στις άμεσες ανάγκες εξόφλησης ομολόγων.

Ακόμη, στην Πράξη θα προβλέπεται πως σε περίπτωση υστέρησης του αριθμού των ιδιωτικοποιήσεων θα λαμβάνονται μέτρα σε επίπεδο Προϋπολογισμού.

Η τρόικα έχει ζητήσει σε περίπτωση υστέρησης των εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις -για δύο συνεχόμενα τρίμηνα-να αυξάνεται αυτόματα ο στόχος του Προϋπολογισμού για πρωτογενές πλεόνασμα στο 50% της υστέρησης των εισπράξεων από τις ιδιωτικοποιήσεις. Η Κυβέρνηση διαπραγματεύεται τη μνημονική αυτή υποχρέωση αφενός υποστηρίζοντας ότι θα οδηγεί στο "σκότωμα" , στην πολύ φθηνή πώληση, δημόσιας περιουσίας, ενώ εάν υπάρχουν αποκλίσεις θα οδηγεί σε εξαμηνιαία αναθεώρηση του Προϋπολογισμού.

Την ίδια στιγμή εάν οι στόχοι για τα έσοδα υπερβούν τις προβλέψεις οι προσθετές εισπράξεις θα κατευθύνονται κατά 30% για την αποπληρωμή του χρέους και το 70% για αναπτυξιακές δράσεις.

Τέλος, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θα προσδιορίζει αυτόματες δημοσιονομικές παρεμβάσεις σε περίπτωση απόκλισης των δαπανών των υπουργείων και των ΔΕΚΟ. Έτσι, το υπουργείο Οικονομικών θα προσδιορίζει εκ των προτέρων μέτρα κάλυψης των αποκλίσεων ανά φορέα, ενώ θα γίνεται υπέρ- επόπτης όλων των φορέων που δεν πετυχαίνουν τους στόχους. Τέλος, το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει από το επόμενο έτος και στην καθιέρωση οροφής δαπανών για τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης.

Παρακαλούμε περιμένετε ...