ΓΣΕΒΕΕ: Επίδομα ανεργίας και φαρμακευτική κάλυψη για οφειλέτες

Ενεργοποίηση Ειδικών Λογαριασμών για την κάλυψη επιδομάτων ανεργίας αλλά και δικαίωμα στον κοινωνικό τουρισμό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των οφειλετών του ΟΑΕΕ ζητά με επιστολή της προς τον υπουργό Εργασίας, Ι. Βρούτση, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων. Μάλιστα, η Συνομοσπονδία δηλώνει ότι θα αναζητήσει τυχόν νομικές ευθύνες σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεταφορά πόρων από τους συγκεκριμένους Ειδικούς Λογαριασμούς και χρησιμοποίησής τους για αλλότριους σκοπούς.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, απόλυτες προτεραιότητες είναι:

  • Η άμεση ενεργοποίηση του Λογαριασμού Ασφάλισης Ανεργίας για αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους. Ήδη στον αντίστοιχο κωδικό του ΟΑΕΕ υπολογίζεται ότι έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 80 εκ. Euro, τα οποία λιμνάζουν. Επανεξέταση του σχεδίου υπουργικής απόφασης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ιδίως των διατάξεων που συνδέουν τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας με την μη ύπαρξη οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
  • Η αξιοποίηση των πόρων (περισσότερα από 20 εκ. Euro) που έχουν συγκεντρωθεί στον Ειδικό Λογαριασμό του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (N. 3863/2010, άρθρο 69) για τηνοργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού αποκλειστικά για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους στον ΟΑΕΕ. Η έναρξη χορήγησης δελτίων κοινωνικού τουρισμού είναι απαραίτητο να ξεκινήσει άμεσα, εντός του επόμενου διμήνου.
  • Η ανάγκη κάλυψης των εν ενεργεία ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, οι οποίοι έχουν οφειλές τις οποίες, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, αδυνατούν προς το παρόν να αποπληρώσουν. Ειδικά για την κρίσιμη περίοδο 2012-2013 είναι επιβεβλημένο αφενός το «πάγωμα» (κεφαλαιοποίηση) των παλαιών οφειλών και αφετέρου να τους δοθεί η δυνατότητακαταβάλλοντας μία (1) τουλάχιστον εισφορά ανά εξάμηνο να θεωρούνται ασφαλιστικά ενήμεροι. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και παράλληλα να διατηρήσουν το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους. Η ανωτέρω ρύθμιση θα ωφελήσει και τα έσοδα του ΟΑΕΕ.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει ότι “η πολιτεία, σε ό, τι αφορά την υλοποίηση ήδη ψηφισμένων νόμων επιδεικνύει χαρακτηριστική ολιγωρία Νομοθετικές παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής, που προέβλεπαν «καινοτόμα» μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως α) ο Ν. 3986/2011 (άρθρο 44), με τον οποίο προβλεπόταν η σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στον ΟΑΕΔ για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους ελεύθερους επαγγελματίες που παύουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και β) ο Ν. 3986/2010 που προέβλεπε την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού για ελεύθερους επαγγελματίες και συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, δεν αποτελούν παρά σχέδια επί χάρτου, παρότι υπολογίζεται ότι για τους δύο Ειδικούς Λογαριασμούς έχουν συγκεντρωθεί σωρευτικά περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ”.

Παρακαλούμε περιμένετε ...