Πώς να περιορίσω το κόστος ασφάλισης της υγείας μου

Διανύοντας μια από τις χειρότερες οικονομικές περιόδους , η οποία έχει αντίκτυπο και στην υγεία μας, η ανάγκη για έξυπνη και σωστή ασφάλιση είναι επιτακτική.

Καθώς πολλά νοσοκομεία καταργούνται ή συγχωνεύονται και τα κρατικά ταμεία μειώνουν συνεχώς τις παροχές , ένα σωστό νοσοκομειακό, ασφαλιστικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και την οικονομική κατάσταση κάποιου αποτελεί τη μόνη λύση.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιος να κρατήσει το κόστος ασφάλισης της υγείας του σε χαμηλά επίπεδα και συγχρόνως να καλύπτονται στο έπακρο οι ανάγκες που μπορεί να προκύψουν για νοσοκομειακή περίθαλψη.

Πιο συγκεκριμένα, μερικοί από αυτούς τους τρόπους είναι:

  • Αναλαμβάνοντας ο ασφαλισμένος μέρος της δαπάνης νοσηλείας με εκπιπτόμενο ποσό ή ποσοστό συμμετοχής και καλύπτοντάς το πιθανότατα από το ταμείο κοινωνικής ασφάλισης. Κάποιες μικρές σχετικά ιατρικές δαπάνες μπορούν να καλυφθούν από τον ασφαλισμένο, με αποτέλεσμα να μπορεί να μειώσει το ασφάλιστρο και να είναι καλυμμένος για μεγαλύτερου κόστους ιατρικές δαπάνες.

  • Ο ασφαλισμένος/υποψήφιος προς ασφάλιση θα πρέπει να ελέγξει τις καλύψεις/παροχές του συμβολαίου που του προσφέρει η ασφαλιστική εταιρία σε σχέση με τις καλύψεις/παροχές που του προσφέρουν οι υπόλοιποι φορείς ασφάλισης που διαθέτει, ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά.

  • Ορθολογική και συνετή χρήση των παροχών του προγράμματος από τον ασφαλισμένο, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των ασφαλίστρων σε εύλογα και προσιτά επίπεδα.

  • Συμπληρωματικές καλύψεις και προνόμια που προσφέρονται δωρεάν στον ασφαλισμένο.

Εξασφαλίστε ουσιαστικά την υγεία σας με τα προγράμματα της Ασφάλειαι ΜΙΝΕΤΤΑ. Μάθετε περισσότερα στο www.minetta.gr και στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή

 

 

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...