Χρήσιμες συμβουλές για να ασφαλίσω την υγεία μου

Διαδικασίες, τι πρέπει να προσέξετε, διάρκεια συμβολαίου

Αυξημένο είναι το τελευταίο διάστημα το ενδιαφέρον του κοινού για την ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Ακολουθούν κάποιες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να κάνετε την επιλογή σας με …ασφάλεια! 

Διαδικασία ασφάλισης υγείας

  • Έπειτα από έρευνα και με τη βοήθεια του ασφαλιστή σας εντοπίζετε τις ανάγκες που θα θέλατε να σας καλύψει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

  • Μετά την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος ασφάλισης η διαδικασία έχει τα παρακάτω βήματα

  1. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υγείας και της αίτησης ασφάλισης .

Κι επειδή η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, έτσι και στην ασφάλεια υγείας είναι πολύ σημαντική η διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να υπάρχει ειλικρίνεια από την αρχή όσον αφορά το ιατρικό ιστορικό του υποψήφιου ασφαλισμένου ώστε να αξιολογηθεί καταλλήλως και βέβαια να μην υπάρχει εμπλοκή και ανησυχία στην κάλυψη κατά τη στιγμή της επέλευσης του κινδύνου, αφού η πρόταση ασφάλισης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συμβολαίου. Έτσι, διασφαλίζεται ακόμα περισσότερο ο ασφαλισμένος

2. Αποστολή της αίτησης στα κεντρικά της εταιρείας για έλεγχο των δεδομένων

3. Έκδοση συμβολαίου

4. Παράδοση του συμβολαίου στον ασφαλισμένο και εξόφληση του

5. Έναρξη της ασφάλισης βάσει των όρων του συμβολαίου

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα όταν κρίνει απαραίτητο την υποβολή του ασφαλισμένου σε εξετάσεις με έξοδα της εταιρείας για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.

Επιπλέον, εάν ο ασφαλισμένος δηλώσει κάποιο πρόβλημα υγείας στο ερωτηματολόγιο τότε η ασφαλιστική εταιρεία δύναται να ζητήσει επιπλέον διευκρινίσεις, εξετάσεις, γνωματεύσεις γιατρών κ.λπ.  

Τι πρέπει να προσέξω;

Το βασικότερο που πρέπει να προσέξει κάποιος πριν συνάψει κάποιο νοσοκομειακό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι οι καλύψεις που του προσφέρονται βάσει των αναγκών του και οι απαλλαγές που υπάρχουν στο συμβόλαιο του ώστε όταν επέλθει ο κίνδυνος να μην βρεθεί προ εκπλήξεως και κυρίως ακάλυπτος.

Επιπλέον, απαραίτητο είναι να ενημερωθεί για τα συνεργαζόμενα νοσοκομεία και το δίκτυο ιατρών της ασφαλιστικής του εταιρείας ώστε να έχει την καλύτερη εξυπηρέτηση και να απολάβει τα προνόμια που του παρέχονται.

Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το όνομα και η αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας, στην οποία σκοπεύετε να εμπιστευτείτε την υγεία σας

Ισόβιο ή Ετησίως Ανανεούμενο Συμβόλαιο;

Οι έλληνες καταναλωτές έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα πλήθος νοσοκομειακών προγραμμάτων είτε ισοβίων είτε ετησίως ανανεούμενων.

Η επιλογή ανάμεσα σε ένα ισόβιο και ένα ετησίως ανανεούμενο από τους περισσότερους ασφαλισμένους γίνεται κυρίως με βάση το ύψος των ασφαλίστρων, λόγω της διαφοράς στο ύψος των ασφαλίστρων. Θα πρέπει κανείς όμως να έχει υπόψη του τα εξής:

Έχοντας ένα ισόβιο πρόγραμμα υγείας, η εταιρεία δεν έχει νομικά κανένα δικαίωμα να παρέμβει και να τροποποιήσει τους όρους κάλυψης του συμβολαίου μας, σε αντίθεση με ένα ετησίως ανανεούμενο πρόγραμμα που η εταιρεία μπορεί υπό προϋποθέσεις να παρέμβει στους όρους, όχι όμως μεμονωμένα.

Σε περίπτωση, όμως, που λάβετε αλλαγή η οποία δεν έχει ζητηθεί από εσάς άμεσα θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο εναντίωσης που συμπεριλαμβάνεται στο συμβόλαιό σας. 

Η ΜΙΝΕΤΤΑ σας προσφέρει μία από τις πιο πλήρεις γκάμες προϊόντων της αγοράς, ώστε να νιώσετε σιγουριά για την υγεία σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επισκεφθείτε το  www.minetta.gr ή να συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας.

Παρακαλούμε περιμένετε ...