Φέσσας: Σχετική ασφάλεια σε επιχειρήσεις και επενδυτές μετά το Eurogroup

Φέσσας: Σχετική ασφάλεια σε επιχειρήσεις και επενδυτές μετά το Eurogroup

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ επισημαίνει ότι τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα στερούν απαραίτητους πόρους από την οικονομία

«Η συμφωνία του Eurogroup της 21ης Ιουνίου 2018 για το δημόσιο χρέος της Ελλάδας μειώνει σημαντικά τις ανάγκες εξυπηρέτησής του για την επόμενη 15ετία. Έτσι δημιουργείται σχετική ασφάλεια σε επιχειρήσεις και επενδυτές ως προς την ικανότητα της χώρας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της» επισημαίνει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας σε δήλωση-τοποθέτηση του για τη συμφωνία.

Ο κ. Φέσσας σημειώνει, ότι «είναι ωστόσο ένα προϊόν συμβιβασμών στο Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντανακλά, από τη μια πλευρά, την αναγνώριση της σημαντικής δημοσιονομικής προσαρμογής που έχει επιτευχθεί τα προηγούμενα χρόνια. Αναδεικνύει από την άλλη, το έλλειμμα εμπιστοσύνης, που θα επέτρεπε τη λήψη γενναιότερων μέτρων, ώστε να υποστηριχθεί η επιστροφή της οικονομίας σε δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης». Ο πρόεδρος του ΣΕΒ προσθέτει, ότι «η συμφωνία αυτή δεν λειτουργεί καταλυτικά στην επιτάχυνση των επενδύσεων, καθώς τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα στερούν απαραίτητους πόρους από την οικονομία».

Σημειώνει, ότι «έχοντας διευθετήσει μεσοπρόθεσμα τον "αριθμητή" στο λόγο χρέος/ΑΕΠ, επιβάλλεται πλέον να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στον "παρανομαστή", δηλαδή στην αύξηση του ΑΕΠ, με την συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και την υπεύθυνη δημοσιονομική διαχείριση σε βάθος δεκαετιών», τονίζοντας ότι «η δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας με φιλοεπενδυτικές πολιτικές είναι μονόδρομος».

Σύμφωνα με τον κ. Φέσσα «τρία πράγματα πρέπει πάση θυσία να γίνουν στο εξής: πρώτον, να αποφευχθεί το ξήλωμα των μεταρρυθμίσεων και η επιστροφή στις πελατειακές πολιτικές του παρελθόντος, δεύτερον, να αλλάξει το μείγμα πολιτικής με έμφαση στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους και τρίτον, να αποτραπεί οποιαδήποτε πολιτική πόλωση που μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική αστάθεια κατά το επόμενο κρίσιμο 18μηνο».

Ο κ. Φέσσας επισημαίνει, ότι «η Ελληνική οικονομία έχει πληρώσει ακριβά την έλλειψη πολιτικής σταθερότητας και συνεννόησης» και συμπληρώνει, ότι «οι μεγάλες θυσίες των πολιτών και των επιχειρήσεων πρέπει να πιάσουν τόπο. Αυτό είναι άλλωστε το βαθύτερο μήνυμα της συμφωνίας που επετεύχθη την περασμένη εβδομάδα. Να σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι κάποιος, πάνω και έξω από εμάς, θα μας βγάλει από τη δύσκολη θέση που βρισκόμαστε. Η λύση για την οριστική έξοδο από την κρίση είναι πλέον στα χέρια μας».

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΣΕΒ, με την απόφαση του Eurogroup λαμβάνονται μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, κυρίως με την μετακύληση υποχρεώσεων εξυπηρέτησης του χρέους στο μέλλον, με ευνοϊκούς όρους για τη χώρα, τα οποία δεν μειώνουν το ύψος του χρέους, αλλά διευκολύνουν σημαντικά την αποπληρωμή του για τα επόμενα 15 χρόνια. Στο τέλος αυτής περιόδου θα αξιολογηθεί εκ νέου η βιωσιμότητα του Ελληνικού χρέους.

Σημειώνεται ακόμη, ότι με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, τα ίδια (ή και καλύτερα) αποτελέσματα βιωσιμότητας επιτυγχάνονται ταχύτερα και με μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Και αυτό, κατά τον ΣΕΒ, θα συμβεί εάν η χώρα επανέλθει σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μέσω της ενεργού διευκόλυνσης των επενδύσεων, με μεταρρυθμίσεις που κάνουν τη χώρα πιο ανταγωνιστική και φιλική προς την επιχειρηματικότητα, καθώς και χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές στην εργασία και τα κέρδη που επανεπενδύονται.

Παρακαλούμε περιμένετε ...