Η Ευρώπη «κάθεται» σε ένα βουνό κρυφού χρέους σύμφωνα με την Eurostat

Η Ευρώπη «κάθεται» σε ένα βουνό κρυφού χρέους σύμφωνα με την Eurostat

Υποχρεώσεις ΣΔΙΤ και δημοσίων επιχειρήσεων μπορούν να τινάξουν στον αέρα κρατικούς προϋπολογισμούς

Τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν συνολικό χρέος ύψους 12,5 τρισ. ευρώ, το οποίο θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, τα οποία επικαλείται το Russia Today.

Όπως αναφέρεται, τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat βασίζονται σε τέσσερις ευρείες κατηγορίες χρέους, οι οποίες αποτελούν εγγυήσεις που εκδίδει το κράτος σε σχέση με τις υποχρεώσεις τρίτων. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν μπορούν να βρεθούν στα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Οι υποχρεώσεις αυτές όπως αναφέρεται, δεν αποτελούν «σκληρά» χρέη, αλλά αν ακόμη και ένα μικρό μέρος αυτών των εγγυήσεων υπόκειντο στην υποχρέωση να εξοφληθούν, θα οδηγούσε σε τεράστιες τρύπες στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αυτό σημαίνει, ότι υπάρχει συσσώρευση κινδύνων, που πολλοί αγνοούν, αναφέρει το RT.

«Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αυτές οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις μπορεί να γίνουν πραγματικές υποχρεώσεις» επισημαίνει η έκθεση της Eurostat και συμπληρώνει, ότι «ομοίως, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μπορεί να συνεπάγονται απώλειες για το κράτος, εάν αυτά τα δάνεια δεν αποπληρωθούν»,. Τονίζει δε, ότι «τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν την αναγκαιότητα να γίνει ένα περαιτέρω βήμα προς τη μεγαλύτερη διαφάνεια των δημόσιων οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των πιθανών επιπτώσεων στα δημόσια οικονομικά των κρατών-μελών».

Όπως σημειώνεται, σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με δημόσιες και ιδιωτικές συμπράξεις εκτός ισοζυγίου (ΣΔΙΤ), οι οποίες είναι μακροπρόθεσμες συμβάσεις κατασκευαστικών έργων, όπου τα περιουσιακά στοιχεία δεν καταγράφονται στους κρατικούς λογαριασμούς, ήταν κάτω από το 4% του ΑΕΠ. Αλλά και η καταγραφή του ύψους των δανειακών υποχρεώσεων των δημόσιων επιχειρήσεων που ταξινομούνται εκτός της γενικής κυβέρνησης, διαφέρει ευρέως σε όλο το μπλοκ, αναφέρει η έκθεση.

Τα μη καταγεγραμμένα χρέη έργων ΣΔΙΤ ξεχωρίζουν στη Σλοβενία και την Πορτογαλία, με την Σλοβενία να έχει το υψηλότερο επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων του δημοσίου, φθάνοντας στο 5,9% του ΑΕΠ. Η έκθεση της Eurostat σημειώνει επίσης, ότι «τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν υψηλά ποσά χρεωστικών υποχρεώσεων, ωστόσο έχουν ταυτόχρονα και σημαντικό επίπεδο περιουσιακών στοιχείων, που δεν καταγράφονται σε αυτή τη βάση δεδομένων».

Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Die Welt, το μεγαλύτερο μέρος του εν λόγω χρεωστικού χρέους σχετίζεται με τις υποχρεώσεις κρατικών εταιρειών, όπως η σιδηροδρομική εταιρεία Deutsche Bahn στη Γερμανία.

Παρακαλούμε περιμένετε ...