Εκτός υπερβολικού ελλείμματος και μέσα στο «χρυσό κανόνα» η Ελλάδα

Εκτός υπερβολικού ελλείμματος και μέσα στο «χρυσό κανόνα» η Ελλάδα

8 χρόνια μετά, και επίσημα εκτός ΔΥΕ η χώρα

Μετά από 8 χρόνια, η Ελλάδα είναι και επίσημα – από σήμερα- έξω από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ).

Το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο της σχετικής με την Ελλάδα διαδικασίας, επιβεβαιώνοντας και επισήμως πλέον ότι το έλλειμμα της χώρας είναι τώρα κάτω από το 3% του ΑΕΠ (δηλαδή μέσα στους όρους του λεγόμενου «χρυσού κανόνα»), το μέτρο αναφοράς της ΕΕ για τα δημοσιονομικά ελλείμματα.

«Μετά από πολλά χρόνια σοβαρών δυσκολιών, τα οικονομικά της Ελλάδας είναι πολύ καλύτερα διαμορφωμένα και η σημερινή απόφαση είναι θετική», αναφέρει σε δήλωση που εξέδωσε ο Τόμας Τόνιστε, υπουργός Οικονομικών της Εσθονίας, ο οποίος σήμερα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου.

Στην ανακοίνωση του Συμβουλίου της ΕΕ σημειώνεται πως από έλλειμμα 15,1% του ΑΕΠ το 2009, το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Ελλάδας βελτιώθηκε σταθερά και το 2016 μετετράπη σε πλεόνασμα 0,7%.

Παρότι προβλέπεται ένα μικρό έλλειμμα για το 2017, οι δημοσιονομικές προοπτικές αναμένεται να βελτιωθούν και πάλι, αναφέρει επίσης το Συμβούλιο, επισημαίνοντας ότι ο δείκτης χρέους της Ελλάδας προς το ΑΕΠ ανήλθε σε 179,0% το 2016 και αναμένεται επίσης να μειωθεί τα επόμενα χρόνια.

Tο Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα πληροί τις προϋποθέσεις για το κλείσιμο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος και ότι εφεξής θα υπόκειται στο προληπτικό σκέλος του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αναφέρεται επίσης ότι «η παρακολούθηση της ελληνικής οικονομίας θα συνεχιστεί μέχρι τον Αύγουστο του 2018 στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής» και ότι θα υφίσταται παρακολούθηση και μετά το πρόγραμμα.

«Οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022 και στη συνέχεια μια δημοσιονομική τροχιά που θα είναι σύμφωνη με τις δημοσιονομικές απαιτήσεις της ΕΕ», καταλήγει η ανακοίνωση του Συμβουλίου για την Ελλάδα.

Τι είναι η διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος

Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) προβλέπεται από το άρθρο 126 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχεται σαν πράξη - απόρροια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) της ΕΕ. Η ΔΥΕ καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες θα πρέπει να αναλάβουν δράση σε περίπτωση που το δημόσιο χρέος τους ή το δημοσιονομικό έλλειμμα θεωρηθεί υπερβολικό.

Το ΣΣΑ είναι ένα σύνολο κανόνων που διέπουν τον συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών των χωρών της ΕΕ. Έχει ως στόχο τη διασφάλιση υγιών δημοσιονομικών και αποτελείται από δύο σκέλη. Το προληπτικό σκέλος εξασφαλίζει ότι η δημοσιονομική πολιτική των χωρών της ΕΕ ασκείται με βιώσιμο τρόπο.

Με βάση το ΣΣΑ, αν οι χώρες της ΕΕ, δεν πληρούν τα εξής κριτήρια:

  • το δημοσιονομικό τους έλλειμμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ)
  • το δημόσιο χρέος (δημόσιο χρέος και χρέος δημόσιων υπηρεσιών) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ, τότε,

με εισήγηση της Κομισιόν και με απόφαση των κρατών – μελών της Ευρωζώνης (που επικυρώνουν την εισήγηση της Κομισιόν ή και όχι), οι χώρες αυτές μπαίνουν σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Στο πλαίσιο της ΔΥΕ, κάθε χώρα που μπαίνει στη διαδικασία πρέπει να παράσχει ένα σχέδιο διορθωτικών ενεργειών και πολιτικών που θα ακολουθήσει, καθώς και τις προθεσμίες για την επίτευξή τους.

Στις χώρες της Ευρωζώνης που δεν ακολουθούν τις συστάσεις μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο.

Παρακαλούμε περιμένετε ...