Τι είναι η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος από την οποία βγαίνει η Ελλάδα

Τι είναι η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος από την οποία βγαίνει η Ελλάδα

Η επίσημη έξοδος της Ελλάδας από το υπερβολικό έλλειμμα ανακοινώνεται και επίσημα τη Δευτέρα

Με απόφαση που έρχεται από τις Βρυξέλλες, η Ελλάδα βγήκε από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
Το πράσινο φως για την έξοδο της Ελλάδας από τη διαδικασία ενέκριναν κατά τη χθεσινή τους συνεδρίαση στις Βρυξέλλες οι Πρέσβεις των κρατών - μελών στην Ε.Ε. (Coreper).

Η απόφαση αναμένεται να επικυρωθεί τυπικά και να ανακοινωθεί από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, τη Δευτέρα.

Η Ελλάδα μπήκε στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, τον Απρίλιο του 2009.

Τι είναι η διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος

Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) προβλέπεται από το άρθρο 126 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχεται σαν πράξη - απόρροια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) της ΕΕ. Η ΔΥΕ καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες θα πρέπει να αναλάβουν δράση σε περίπτωση που το δημόσιο χρέος τους ή το δημοσιονομικό έλλειμμα θεωρηθεί υπερβολικό.

Το ΣΣΑ είναι ένα σύνολο κανόνων που διέπουν τον συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών των χωρών της ΕΕ. Έχει ως στόχο τη διασφάλιση υγιών δημοσιονομικών και αποτελείται από δύο σκέλη. Το προληπτικό σκέλος εξασφαλίζει ότι η δημοσιονομική πολιτική των χωρών της ΕΕ ασκείται με βιώσιμο τρόπο.

Με βάση το ΣΣΑ, αν οι χώρες της ΕΕ, δεν πληρούν τα εξής κριτήρια:

  • το δημοσιονομικό τους έλλειμμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ)
  • το δημόσιο χρέος (δημόσιο χρέος και χρέος δημόσιων υπηρεσιών) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ,

τότε, με εισήγηση της Κομισιόν και με απόφαση των κρατών – μελών της Ευρωζώνης (που επικυρώνουν την εισήγηση της Κομισιόν ή και όχι), οι χώρες αυτές μπαίνουν σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Στο πλαίσιο της ΔΥΕ, κάθε χώρα που μπαίνει στη διαδικασία πρέπει να παράσχει ένα σχέδιο διορθωτικών ενεργειών και πολιτικών που θα ακολουθήσει, καθώς και τις προθεσμίες για την επίτευξή τους.

Στις χώρες της Ευρωζώνης που δεν ακολουθούν τις συστάσεις μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο.

Παρακαλούμε περιμένετε ...