Ξεκίνησε η προσαρμογή αντικειμενικών και εμπορικών αξιών των ακινήτων

Ξεκίνησε η προσαρμογή αντικειμενικών και εμπορικών αξιών των ακινήτων

Στο ΦΕΚ η απόφαση – Αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ του 2018

Ξεκίνησε η διαδικασία για την προσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων με τις εμπορικές τους.

Η σχετική απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών, Κατερίνας Παπανάτσιου, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι οι αντικειμενικές αξίες να εξισωθούν με τις εμπορικές και αυτό να έχει γίνει μέχρι το τέλος του έτους.

Η αναπροσαρμογή θα επηρεάσει τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι το 2018.

Με την απόφαση Παπανάτσιου πρακτικές λεπτομέρειες για τη διευκόλυνση των συνεδριάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής που έχει αναλάβει να προτείνει το νέο σύστημα τιμών ζώνης των ακινήτων.

Αναλυτικά, προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να προσκαλεί κατά την κρίση του στις συνεδριάσεις της κυβερνητικά στελέχη και φορείς του δημοσίου τομέα, υπηρεσιακούς παράγοντες, ειδικούς εμπειρογνώμονες, φορείς του ιδιωτικού τομέα και άλλα πρόσωπα που μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη εκτέλεση του έργου της. Παράλληλα η Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της, μπορεί να ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και να ενημερώνεται με εισηγήσεις από τα αρμόδια υπουργεία.

Στη Επιτροπή συμμετέχουν οι εξής:

α) Ο υπουργός Οικονοµικών, ως Πρόεδρος,
β) ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Εσωτερικών,
γ) ο γενικός γραµµατέας Δηµόσιας Περιουσίας,
δ) ο γενικός γραµµατέας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του υπουργείου Οικονοµικών,
ε) ο γενικός γραµµατέας Υποδοµών του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, στ) ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων,
ζ) ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,
η) ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
θ) ο Πρόεδρος της εταιρείας «Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.»,
ι) ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος,
ια) ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος,
ιβ) ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκτιµητών Ελλάδος.

Το έργο της Επιτροπής ολοκληρώνεται με την πρόταση του συστήματος καθορισμού τιμών ζώνης και συντελεστών προσδιορισμού των αξιών ακινήτων, που θα πρέπει να αντανακλούν κατά το δυνατόν τις αγοραίες τιμές, όπως επίσης με την πρόταση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων.

Παρακαλούμε περιμένετε ...