Τι είναι η «εύλογη αμοιβή» που θα πληρώνουμε για υπολογιστές και tablets

Τι είναι η «εύλογη αμοιβή» που θα πληρώνουμε για υπολογιστές και tablets

Διευκρινίσεις από το υπουργείο Πολιτισμού

Για «ανακρίβειες» σχετικά με την επιβολή «φόρου» σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και tablets κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού, διευκρινίζοντας πως δεν πρόκειται περί φόρου, αλλά περί «εύλογης αμοιβής».

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Πολιτισμού, η σχετική πρόβλεψη στο νομοσχέδιο για τα πνευματικά δικαιώματα που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή δεν αποτελεί χρέωση υπέρ τρίτων με την έννοια του φόρου ή τέλους, αλλά «νομιμοποιητική βάση για τη δυνατότητα δημιουργίας από ιδιώτες για ιδιωτικούς σκοπούς, αντιγράφων έργων, που προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικό δικαίωμα».

«Τούτο άλλωστε έχει επανειλημμένα κριθεί και από τη νομολογία, σύμφωνα με την οποία η εύλογη αμοιβή δεν αποτελεί φόρο (ΑΠ 1125/2006, ΕφΑθ 2861/2007) ή τέλος ή χρηματική εισφορά που επιβαρύνει αυτοτελώς ένα προϊόν (ΕφΑθ 2429/2007). Η εύλογη αμοιβή  προβλέπεται ήδη στο αρ. 18 παρ. 3 του ν. 2121/1993 και συνιστά αποζημιωτικό αντιστάθμισμα της ζημίας του δημιουργού από την ελεύθερη αναπαραγωγή του έργου του από τρίτους για ιδιωτική χρήση. Η καθιέρωση της υποχρέωσης καταβολής εύλογης αμοιβής υπαγορεύθηκε από λόγους γενικότερου δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος και δεν αναιρεί την οικονομική ελευθερία που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα», υποστηρίζει το υπουργείο.

Όπως επισημαίνεται εξάλλου στην ανακοίνωση, το σύστημα της εύλογης αμοιβής δεν αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία, καθώς εύλογη αμοιβή σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές υπάρχει π.χ. στην Ιταλία, στην Ολλανδία και στη Γερμανία. «Στις χώρες που δεν διαθέτουν σχετικό σύστημα ο χρήστης οφείλει να αδειοδοτηθεί από τους δικαιούχους προκειμένου να αναπαράξει το έργο καταβάλλοντας την πλήρη αμοιβή», σημειώνει το υπουργείο.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμα ότι η απαρίθμηση στον νόμο ως προς τα μέσα που υπόκεινται στην εν λόγω αμοιβή είναι ενδεικτική, και υπενθυμίζεται ότι οι υπολογιστές είναι κατ’ εξοχήν οι συσκευές που σήμερα χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση, όπως είναι και τα MP3 players, οι οδηγοί εγγραφής CD και DVD, οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, τα tablets, οι φωτοτυπικές συσκευές και οι σαρωτές.

«Διευκρινίζεται επιπλέον ότι η εν λόγω εύλογη αμοιβή εισάγεται μόνο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα tablets με μέγεθος εσωτερικής μνήμης τυχαίας προσπέλασης (RAM) άνω των 4 GB», καταλήγει το υπουργείο Πολιτισμού.

Παρακαλούμε περιμένετε ...