Περισσότερα από 2,3 δισ. ευρώ πίστωσε το 2023 ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Περισσότερα από 2,3 δισ. ευρώ πίστωσε το 2023 ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ποιους αφορούσαν οι ενισχύσεις

Ξεπέρασαν τα 2,3 δισ. ευρώ οι πληρωμές που πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2023 σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού.

Συγκεκριμένα, για τον Πυλώνα Ι πιστώθηκαν στους δικαιούχους συνολικά 1.784.935.614,47 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά, οι άμεσες ενισχύσεις αφορούν:

* Προκαταβολή 70% της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για την Βιωσιμότητα. Η πληρωμή ύψους 488.384.809,32 ευρώ πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2023 και αφορούσε σε 538.768 δικαιούχους.

* Εξόφληση Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιωσιμότητα. Τα 265.742.402,66 ευρώ πληρώθηκαν το Δεκέμβριο του περασμένου έτους συνολικά 572.444 δικαιούχοι.

* Συμπληρωματική Στήριξη του Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα. Το Δεκέμβριο του 2023 338.887 δικαιούχοι έλαβαν 161.967.087,95 ευρώ.

* Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας. Η πληρωμή ύψους 23.314.053,78 ευρώ πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2023 και αφορούσε σε 49.203 δικαιούχους.

* Συνδεδεμένες Ενισχύσεις. Τον Απρίλιο του 2024 πληρώθηκαν 191.979.285,73 ευρώ σε 171.857 δικαιούχους.

* Ειδική ενίσχυση Βάμβακος. Τον Απρίλιο του 2024 καταβλήθηκαν 163.368.320 ευρώ σε 37.960 παραγωγούς.

* Οικολογικά Σχήματα. Στην πληρωμή του Απριλίου 2024 πιστώθηκαν σε 551.717 δικαιούχους συνολικά 398.483.010,89 ευρώ.

* Επίσης στην πληρωμή της 1ης Ιουλίου 2024 487.208 δικαιούχοι έλαβαν 91.696.644,14 ευρώ. Αυτή η πληρωμή αφορά στην εκκαθάριση όλων των άμεσων ενισχύσεων, όπως προβλέπεται απ' την Ενωσιακή Νομοθεσία. Μικροποσά που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων, που ήδη είχαν πάρει από προηγούμενες πληρωμές σχεδόν το σύνολο των ενισχύσεων που τους αναλογεί, αφορούν σε λογιστική εκκαθάριση και τακτοποίηση, και η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του υπολογισμού των δικαιωμάτων και του εθνικού αποθέματος καθώς και της εκκαθάρισης της αναδιανεμητικής ενίσχυσης η οποία πληρωνόταν σε ποσοστό 93% στις δύο προηγούμενες πληρωμές (Δεκεμβρίου & Απριλίου).

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Πυλώνα ΙΙ για το 2023 καταβλήθηκαν 503.592.029,73 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα:

* Προκαταβολή 70% του Μέτρου 10 (Αγροπεριβαντολογικά). Το Νοέμβριου του 2023 στους λογαριασμούς 13.863 δικαιούχων μπήκαν συνολικά 33.184.926,38 ευρώ.

* Προκαταβολή 70% του Μέτρου 11 (Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία). Συνολικά 140.611.316,51 ευρώ πιστώθηκαν το Νοέμβριο του 2023 σε 53.406 δικαιούχους.

* Αντισταθμιστική ενίσχυση εντός και εκτός ορεινών περιοχών και ειδικών μειονεκτημάτων (Εξισωτική αποζημίωση). Το Δεκέμβριο του περασμένου έτους οι 396.973 δικαιούχοι έλαβαν 234.030.265,23 ευρώ.

* Μέτρο 10 (Αγροπεριβαντολογικά). Το Μάιο του 2024 πληρώθηκαν 20.230.458,83 ευρώ σε 13.999 δικαιούχους.

* Μέτρο 10 (Αγροπεριβαντολογικά). Την 1η Ιουνίου του 2024 446 παραγωγοί έλαβαν 898.677,12 ευρώ.

* Μέτρο 11 (Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία). Την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα την 1η Ιουλίου πιστώθηκαν στους λογαριασμούς 53.025 δικαιούχων 68.187.713,03 ευρώ.

* Αντισταθμιστική ενίσχυση εντός και εκτός ορεινών περιοχών και ειδικών μειονεκτημάτων (Εξισωτική αποζημίωση). Η πληρωμή ύψους 6.448.672,63 ευρώ πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2024 27.205 δικαιούχοι.