Τέλος χρόνου για τέλη κυκλοφορίας και δήλωση αναδρομικών εισοδημάτων

Τέλος χρόνου για τέλη κυκλοφορίας και δήλωση αναδρομικών εισοδημάτων

Ποιες άλλες φορολογικές υποχρεώσεις λήγουν έως αύριο 1η Μαρτίου

Δυνατότητα μέχρι σήμερα 29 Φεβρουαρίου και αύριο 1η Μαρτίου έχουν οι πολίτες, προκειμένου να τακτοποιήσουν σημαντικές εκκρεμότητες φορολογικού και ασφαλιστικού ενδιαφέροντος και να αποφύγουν πρόστιμα και ποινές από ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ.

Πιο συγκεκριμένα, έως σήμερα 29 Φεβρουαρίου τα μεσάνυχτα θα πρέπει

  • να πραγματοποιηθεί οριστικοποίηση από το διαχειριστή ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης, της εικόνας του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» για το προηγούμενο έτος και υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής.
  • να γίνει η υποβολή ανέκκλητης δήλωσης για τη δυνατότητα επιλογής υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος συζύγων.
  • να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων. Η εκπρόθεσμη πληρωμή τους, όπως και η μη καταβολή τους, επισύρει πρόστιμο ίσο με το 100% των τελών που αναλογούν στο όχημα.
  • να διευθετηθούν τα χρέη των μη μισθωτών οφειλετών του ΕΦΚΑ όσον αφορά τις εισφορές για το 2023, είτε αποπληρώνοντας το σύνολό τους, είτε ρυθμίζοντας το ποσό που εκκρεμεί, καθώς αύριο 29 Φεβρουαρίου 2024 λήγει η ισχύουσα από το περασμένο καλοκαίρι ασφαλιστική τους ικανότητα και θα μείνουν από την Παρασκευή 1η Μαρτίου χωρίς περίθαλψη και φάρμακα

Προθεσμία έως αύριο 1η Μαρτίου έχουν όσοι έλαβαν αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις ή άλλες πηγές εισοδήματος, ακόμη και για μια δεκαετία πίσω στο χρόνο, ώστε να τα δηλώσουν. Σε αντίθετη περίπτωση η ΑΑΔΕ θα αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων και θα υπολογίσει προβλεπόμενους φόρους και φυσικά και πρόστιμα μόνη της.

Στα ειδοποιητήρια που έστειλε μαζικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε στις προσωπικές θυρίδες των φορολογουμένων στο Taxisnet, το προηγούμενο διάστημα η κεντρική αρχή ήταν σαφής: «Σε περίπτωση που έως και την 01/03/2024 δεν υποβάλετε τις απαιτούμενες τροποποιητικές Δηλώσεις, η Φορολογική Διοίκηση θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τον προσδιορισμό της φορολογικής σας υποχρέωσης, την έκδοση των σχετικών πράξεων και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων».

Είναι βέβαιο ότι πολλοί που έλαβαν τέτοια ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ, εξεπλάγησαν διότι δεν είχαν λάβει καμιά προηγούμενη ενημέρωση για την ύπαρξη των αναδρομικών κι άρα για την υποχρέωση που είχαν να τα δηλώσουν. Αντίθετα οι εργοδότες τους και τα ασφαλιστικά ταμεία, υπολόγισαν με μεγάλη καθυστέρηση αναδρομικά ποσά, τα απέδωσαν, αλλά δεν ενημέρωσαν την ΑΑΔΕ ώστε να εμφανιστούν προσυμπληρωμένα στις φορολογικές δηλώσεις στις οποίες ανάγονται.

Το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο προβλέπει ρητά ότι κάθε είδους πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, συντάξεις που καταβλήθηκαν αναδρομικά σε μισθωτούς και συνταξιούχους είτε βάσει νόμου είτε δικαστικής απόφασης ή άλλης σύμβασης φορολογούνται στο έτος που ανάγονται – και με βάση κλίμακες και συντελεστές που ίσχυαν κατά το έτος εκείνο – γιατί ως χρόνος απόκτησης τους θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης τους. Κατά συνέπεια πρέπει να δηλωθούν με ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση στον χρόνο που αφορούν.

Από το 2015 και μετά οι τροποποιητικές δηλώσεις των αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Απαιτείται ξεχωριστή δήλωση για κάθε έτος στο οποίο αφορούν τα αναδρομικά. Έτσι αν κάποιος έλαβε αναδρομικά για τα έτη 2018 και 2019 θα χρειαστεί να υποβάλει 2 ξεχωριστές τροποποιητικές δηλώσεις. Στις δηλώσεις αναδρομικών, τα ποσά είναι προσυμπληρωμένα και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης άλλων κωδικών.

Ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ, υπάρχει όμως και η δυνατότητα της ρύθμισης σε έως 48 έντοκες δόσεις. Όσο περισσότερες οι δόσεις τόσο μεγαλύτερο και το επιτόκιο. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη ρύθμιση της οφειλής. Στην περίπτωση που ο επιπλέον φόρος που προκύπτει από τη δήλωση των αναδρομικών είναι έως 100€, δεν επιβάλλονται πρόστιμα.

Πρόστιμο δεν επιβάλλεται και όταν οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι όμως λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των αναδρομικών, αλλά λόγω υπαιτιότητας του εργοδότη ή του αρμόδιου φορέα (ακόμη κι αν αυτός είναι του εξωτερικού) ο οποίος έχει την υποχρέωση έκδοσης και χορήγησης σχετικής βεβαίωσης απαραίτητης για να συμπληρωθεί η δήλωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις η δήλωση θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον γίνει εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν οι αναγκαίες βεβαιώσεις από τους υπόχρεους φορείς.