ΕΡΓΑΝΗ: Πού κυμάνθηκαν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα το 2023

ΕΡΓΑΝΗ: Πού κυμάνθηκαν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα το 2023

Τι δείχνουν τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος για τις αποδοχές των εργαζομένων - Πόσοι απασχολήθηκαν σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις

Αυξημένος είναι ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου το 2023 έναντι του 2022 κατά 47.246 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 2,10%.

Ειδικότερα, από την επεξεργασία των στοιχείων τα οποία αντλήθηκαν από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στο πλαίσιο της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά το έτος 2023, προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 2.296.845.

Ωστόσο, καθώς ορισμένοι από τους προαναφερόμενους κατέχουν περισσότερες από μία θέση εργασίας, προκύπτει ότι ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας, ανέρχονται σε 2.419.220 (σύνολο καλυμμένων θέσεων εργασίας). Διαπιστώνεται λοιπόν ότι 122.375 άτομα απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το έτος 2022, οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονταν σε 2.249.599, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνταν σε θέσεις εργασίας ανέρχονταν σε 2.361.342 (σύνολο καλυμμένων θέσεων εργασίας).

Το ύψος των μισθών το 2023

Με βάση τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2023, το 53,68% των εργαζομένων αμείβεται με έως 1.000 ευρώ. Συγκεκριμένα:

 • 284.134 εργαζόμενοι (12,37%) είχαν μηνιαίες αποδοχές έως 500 ευρώ,
 • 77.145 εργαζόμενοι (3,36%) είχαν μηνιαίο μισθό από 501 ευρώ έως 600 ευρώ,
 • 54.505 εργαζόμενοι (2,37%) έλαβαν μισθό από 601 ευρώ έως 700 ευρώ,
 • 293.928 εργαζόμενοι (12,80%) είχαν μηνιαίες αποδοχές από 701 ευρώ έως 800 ευρώ,
 • 193.472 εργαζόμενοι (8,42%) έλαβαν μισθό από 801 ευρώ έως 900 ευρώ και
 • 329.847 εργαζόμενοι (14,36%) είχαν μηνιαίες αποδοχές από 901 ευρώ έως 1.000 ευρώ.

Το 36,54% των εργαζομένων αμοίφθηκαν με μηνιαίο μισθό από 1.001 ευρώ έως 2.000 ευρώ. Συγκεκριμένα:

 • Από 1.001 ευρώ έως 1.200 ευρώ έλαβαν 373.163 εργαζόμενοι (16,25%),
 • Από 1.201 ευρώ έως 1.500 ευρώ έλαβαν 257.574 εργαζόμενοι (11,21%)
 • Από 1.501 ευρώ έως 2.000 ευρώ έλαβαν 208.623 εργαζόμενοι (9,08%)

Τέλος, από 2.001 ευρώ έως και πάνω από 3.000 ευρώ έλαβε το 9,77% των εργαζομένων. Συγκεκριμένα:

 • Το εύρος του μηνιαίου μισθού κυμάνθηκε από 2.001 ευρώ έως 2.500 ευρώ για 92.565 εργαζόμενους (4,03%),
 • Από 2.501 ευρώ έως 3.000 ευρώ κυμάνθηκαν οι μηνιαίες αποδοχές για 48.401 εργαζόμενους (2,11%),
 • Ο μισθός ήταν μεγαλύτερος από 3.000 ευρώ για 83.488 εργαζόμενους (3,63%).