Τρεις στους δέκα φορολογούμενους γλιτώνουν έξτρα φόρους και πρόστιμα

Τρεις στους δέκα φορολογούμενους γλιτώνουν έξτρα φόρους και πρόστιμα

Πόσοι δικαιώθηκαν και πόσοι έφυγαν με «άδεια χέρια» από τη ΔΕΔ το πρώτο εξάμηνο

Το δίκιο τους βρήκαν τρεις στους δέκα φορολογούμενους που προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ το πρώτο εξάμηνο του έτους αμφισβητώντας  αποφάσεις επιβολής φόρων και προστίμων της φορολογικής διοίκησης. Η ΔΕΔ αφού εξέτασε τις υποθέσεις  ακύρωσε ή μείωσε πρόστιμα, προσαυξήσεις και έξτρα φόρους που είχε επιβάλλει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός για φορολογικές παραβάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023 παραπέμφθηκαν στη ΔΕΔ 4.604 υποθέσεις και εκδικάστηκαν 4.011 προσφυγές φορολογουμένων. Από τις υποθέσεις που εξέτασε η ΔΕΔ για 1.210 υποθέσεις (30,2%) διαπιστώθηκε ότι οι φορολογούμενοι είχαν δίκιο είτε μερικώς είτε συνολικά.

Την ίδια ώρα 2.533 προσφυγές απορρίφθηκαν,  21 υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο λόγω παραίτησης των προσφυγόντων και 247 απορρίφθηκαν σιωπηρώς, επειδή εξέπνευσε το περιθώριο των 120 ημερών για την εξέταση των προσφυγών. Πολλοί φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που είδαν τις υποθέσεις τους να απορρίπτονται από την ΔΕΔ  προσέφυγαν στη συνέχεια στα διοικητικά δικαστήρια. Συγκεκριμένα 1.835 φορολογούμενοι αποφάσισαν να προσφύγουν στα δικαστήρια προκειμένου να διεκδικήσουν το δίκιο τους.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της υπόθεσης στην αρμόδια φορολογική αρχή. Αν δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή  έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας.

Για να εξεταστεί η υπόθεση από τη ΔΕΔ, οι  φορολογούμενοι, πρέπει πρώτα να καταβάλλουν το 50% των ποσών που τους βεβαίωσε ο φοροελεγκτικός μηχανισμός. Μοναδική περίπτωση να αποφύγει κανείς το 50% είναι να δώσει επαρκή στοιχεία στην ΔΕΔ, τα οποία να δικαιολογούν την αναστολή καταβολής για σοβαρούς λόγους οικονομικής αδυναμίας και η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών πρέπει να εγκρίνει το αίτημά τους.

Από το 2013, που ξεκίνησε να λειτουργεί η ΔΕΔ, έχουν υποβληθεί 85.855 ενδικοφανείς προσφυγές, από τις  οποίες εκδικάστηκαν οι 81.903 υποθέσεις. Σε 19.817 υποθέσεις η ΔΕΔ ακύρωσε στις αποφάσεις του φοροελεγκτικού μηχανισμού και δικαίωσε τους φορολογούμενους ενώ 43.432 προσφυγές απορρίφθηκαν.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2023 η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Η υποχρέωση υποβολής αποκλειστικά, μέσω διαδικτύου, της ενδικοφανούς προσφυγής δεν ισχύει για τους φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού, στους οποίους παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα χειρόγραφης υποβολής. Σε περίπτωση που υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία ψηφιακής υποβολής, είναι δυνατή η χειρόγραφη υποβολή στην αρμόδια φορολογική αρχή.