Ίδρυση ατομικής επιχείρησης μέσα σε 5 λεπτά από σήμερα μέσω του gov.gr

Ίδρυση ατομικής επιχείρησης μέσα σε 5 λεπτά από σήμερα μέσω του gov.gr

Η εν λόγω εφαρμογή ισχύει προς το παρόν μόνο για επιχείρηση με εμπορική δραστηριότητα

Την εφαρμογή «Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης μέσω του gov.gr» παρουσίασε σήμερα ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Χριστόπουλος «από σήμερα οι πολίτες οι οποίοι θέλουν να ιδρύσουν ατομική επιχείρηση, μπορούν να το κάνουν με μερικά κλικ μέσα σε 5 λεπτά μέσω του Gov.gr». Ήδη έχουν γίνει 8 ενάρξεις ατομικής επιχείρησης. Όπως τόνισε «πλέον, τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον εμπορικό κλάδο με έδρα στην Ελλάδα, μπορούν από σήμερα να κάνουν χρήση της εφαρμογή για την "Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης μέσω του Gov.gr", χωρίς να απαιτείται καμία προπαρασκευαστική ενέργεια», ενώ πρόσθεσε ότι «την έναρξη μπορεί να πραγματοποιήσει και τρίτο πρόσωπο, με την προϋπόθεση να εξουσιοδοτηθεί μέσα από την παρούσα εφαρμογή».

Σημειώνεται ότι την εν λόγω εφαρμογή μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο όσοι πολίτες εκκινούν ατομική επιχείρηση με εμπορική δραστηριότητα. Όπως υπογράμμισε ο κ. Χριστόπουλος «για τις ατομικές επιχειρήσεις μη εμπορικής δραστηριότητας (π.χ. δικηγόροι) ισχύει η φυσική διαδικασία και μόνο. Στόχος είναι και αφού τεθεί σε λειτουργία το Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (ΜΜΕΟΔ), να δοθεί η δυνατότητα και στους υπόχρεους εγγραφής στο εν λόγω μητρώο να κάνουν χρήση της νέας εφαρμογής».

Μάλιστα, ο κ. Χριστόπουλος αναφέρθηκε και στο διοικητικό κόστος το οποίο ανερχόταν σε 17.400.000 ευρώ ετησίως σύμφωνα με στοιχεία του 2019 και με τη νέα διαδικασία μέσω του gov.gr, πλέον, το κόστος υπολογίζεται πως θα κυμαίνεται στα 7.691.000 ευρώ, συνεπώς θα μειωθεί κατά 56%. Εξήγησε ότι «μέχρι και σήμερα ο πολίτης που επιθυμούσε να κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης με εμπορική δραστηριότητα έπρεπε να μεταβεί στο αρμόδιο Επιμελητήριο και να καταθέσει μια σειρά δικαιολογητικών ώστε να εκδώσει τη βεβαίωση προεγγραφής από το ΓΕΜΗ. Εννοείται ότι το ίδιο πρέπει να κάνει και σήμερα αν επιλέξει τον δρόμο της δια ζώσης εξυπηρέτησης. Ακολούθως, έπρεπε να μεταβεί σε κατάστημα του ΕΦΚΑ καταθέτοντας μια σειρά νέων δικαιολογητικών για να εκδώσει τη βεβαίωση προεγγραφής από τον ΕΦΚΑ». Όπως τόνισε, «για να κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης ο πολίτης χρειαζόταν να επισκεφθεί 5 υπηρεσίες χωρίς να συνυπολογίζονται οι υπηρεσίες που απαιτούνται προκειμένου για την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών».

Στα περίπου δύο χρόνια τροποποιήθηκαν τα παρακάτω νομοθετήματα:

1. Ο ν. 4892/2022 (Α' 28) κατήργησε την υποχρέωση προεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ από τους πολίτες που προβαίνουν σε έναρξη ατομικής επιχείρησης. Θέσπισε δε την αυτεπάγγελτη εγγραφή από τον e-ΕΦΚΑ κάτι που θα υλοποιηθεί τεχνικά στην 2η έκδοση της εφαρμογής Έναρξης Ατομικής Επιχείρησης μέσω Gov.gr

2. Με τον ν. 4919/2022 (Α' 71) δημιουργήθηκε ένα σαφές και απλουστευμένο πλαίσιο καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και θεσμοθετήθηκε διακριτό από το ΓΕΜΗ, Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (ΜΜΕΟΔ).

3. Έπειτα από συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την ΑΑΔΕ εκδόθηκε απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ για τον ανακαθορισμό της χωρικής αρμοδιότητας του συνόλου των ΔΟΥ σύμφωνα με την οποία πλέον αντιστοιχεί ένας Ταχυδρομικός Κωδικός (ΤΚ) σε μια μοναδική ΔΟΥ.

Πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή

Για τη χρήση της υπηρεσίας απαιτείται ο πολίτης:

* να διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ

* να είναι ενήλικος Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

* να μην έχει ήδη ατομική επιχείρηση

* και η έδρα της επιχείρησης να είναι στην Ελλάδα

Τα στοιχεία που θα χρειαστεί να γνωρίζει ο χρήστης καθώς θα του ζητηθούν να τα συμπληρώσει είναι:

* οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet

* ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου για ιδιόκτητη έδρα ή ο αριθμός συμβολαίου και το έτος σύνταξης του για μισθωμένη έδρα με την προϋπόθεση ότι στο μισθωτήριό αναγράφετε ο ΤΚ στη διεύθυνση της έδρας

* τα στοιχεία της Επιχείρησης όπως ΚΑΔ και εμπορικός τίτλος.

Σε περίπτωση που δεν προβεί το ίδιο το φυσικό πρόσωπο σε ενέργειες έναρξης αλλά αποφασίσει να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο το μόνο που απαιτείται είναι να γνωρίζει τον ΑΦΜ του εξουσιοδοτούμενου.

Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς με την δημιουργία της Βεβαίωσης έναρξης εργασιών της επιχείρησης. Το έγγραφο διαθέτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr με προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και χρονοσήμανση, κωδικάριθμο και κωδικό QR για την επαλήθευση του.

Μπορεί να διακινηθεί τόσο ηλεκτρονικά όσο και έντυπα, ενώ στην έντυπη μορφή του δεν χρειάζεται επικύρωση αφού επιβεβαιώνεται με την εφαρμογή εγγυρότητας εγγράφων του gov.gr. Η ανάκτηση της βεβαίωσης γίνεται στη σελίδα myΑΑΔΕ.

Μόλις εκδοθεί η βεβαίωση έναρξης εργασιών για την ατομική επιχείρηση ο πολίτης πρέπει να προβεί σε εγγραφή και υπαγωγή στην ασφάλιση του eΕΦΚΑ χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ψηφιακή υπηρεσία μέσω του gov.gr. Σε περίπτωση παράλειψης του συγκεκριμένου βήματος και μη υποβολής αίτησης, η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτα με πράξη του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου.

Η νέα διαδικασία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω του gov.gr έχει ήδη καταχωριστεί στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος». Όλοι οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να δουν πληροφορίες για την διαδικασία όπως τους τρόπους που αυτή παρέχεται, τους φορείς που είναι αρμόδιοι, το θεσμικό πλαίσιο, τα προαπαιτούμενα και πολλά άλλα, καθώς και να διαπιστώσουν πόσα ψηφιακά βήματα πραγματοποιούνται μέσα στα 5 λεπτά που απαιτούνται για να προβούν στην ίδρυση της ατομικής τους επιχείρησης.

Όπως σημειώθηκε στο επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε:

* η συγκεκριμένη εφαρμογή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών που έχουν βάσει της άδειας διαμονής τους τη δυνατότητα για άσκηση αυτόνομης επαγγελματικής δραστηριότητας και

* Θα υλοποιεί διασύνδεση με τον e-ΕΦΚΑ για την αυτεπάγγελτη εγγραφή.