Πόσοι φορολογούμενοι δικαιώνονται με τις προσφυγές

Πόσοι φορολογούμενοι δικαιώνονται με τις προσφυγές

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ ακύρωσε φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις που είχε επιβάλλει η Εφορία για φορολογικές παραβάσεις

Φόρους και πρόστιμα χιλιάδων ευρώ γλιτώνουν σχεδόν τρεις στους δέκα φορολογούμενους που προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, αναζητώντας το δίκιο τους. Οι φορολογούμενοι, δικαιώθηκαν καθώς η ΔΕΔ αφού εξέτασε τις υποθέσεις ακύρωσε πρόστιμα, προσαυξήσεις και έξτρα φόρους που είχε επιβάλλει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός για φορολογικές παραβάσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022 εξετάστηκαν από την ΔΕΔ, 6.238 προσφυγές φορολογουμένων. Από αυτές έγιναν δεκτές εν μέρει ή εν όλω οι 1.751 ή το 28,1%.

Απορρίφθηκαν άμεσα οι 3.907 προσφυγές ή το 62,6% ενώ 565 απορρίφθηκαν σιωπηρώς επειδή δεν εξετάστηκαν εντός της προθεσμίας των 120 ημερών. Για 13 προσφυγές οι φορολογούμενοι δήλωσαν στη συνέχεια παραίτηση.

Το ποσοστό των φορολογουμένων που δικαιώθηκαν ανήλθε στο 28,1% στο 10μηνο και είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Ειδικότερα, το 2021 εκδόθηκαν από τη ΔΕΔ, συνολικά 8.456 αποφάσεις. Από αυτές 3.545 (41,9%) αφορούσαν σε διοικητικό προσδιορισμό φόρου και 4.911 (58,1%) σε διορθωτικό προσδιορισμό φόρου.

Από τις ρητές αποφάσεις που αφορούσαν σε διορθωτικό προσδιορισμό φόρου το 57,3% ήταν απορριπτικές ενώ το 42,7% ήταν θετικές και δικαίωσαν τους φορολογούμενους. Αντίστοιχα, από τις ρητές αποφάσεις που αφορούσαν σε διοικητικό προσδιορισμό φόρου, το 53,7% ήταν απορριπτικές ενώ το 46,3% ήταν θετικές.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ:

  • Το 2021 εκδικάστηκαν από τη ΔΕΔ 10.268  προσφυγές, από τις οποίες έγιναν αποδεκτές, εν όλω ή εν μέρει, 3.685,  δηλαδή το 35,89%.
  • Το 2020 εκδικάστηκαν από τη ΔΕΔ, 4.951 υποθέσεις, από τις οποίες δικαιώθηκαν, εν όλω ή εν μέρει  οι 1.886, δηλαδή το 38,1%.
  • Το 2019 εκδικάστηκαν από τη ΔΕΔ, 7.138 υποθέσεις, εκ των οποίων δικαιώθηκαν οι 2.465, ή το 34,5%.
  • Το 2018 εκδικάστηκαν 8.170 υποθέσεις εκ των οποίων δικαιώθηκαν οι 3.179 ή το 38,9%.
  • Το 2017 εκδικάστηκαν 10.291 υποθέσεις  εκ των οποίων δικαιώθηκαν οι 2.205 ή το 21,4%.
  • Το 2016 εκδικάστηκαν 8.711 προσφυγές και δικαιώθηκαν οι 1.381 ή το 15,9%.
  • Το 2015 οι προσφυγές που εκδικάστηκαν ήταν 10.222 εκ των οποίων δικαιώθηκαν μόνο οι 490 ή το 4,8%.
  • Το 2014 εκδικάστηκαν 7.832 υποθέσεις και δικαιώθηκαν οι 1.346 ή το 17,2%.
  • Το 2013 (πρώτο έτος λειτουργίας της ΔΕΔ) οι υποθέσεις που εκδικάστηκαν ήταν 261 και δικαιώθηκαν οι  27 ή το 10,3%.

Παρακαλούμε περιμένετε ...