Ανακοίνωση της Προεδρίας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου

Ανακοίνωση της Προεδρίας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου παρακολουθεί τη συνεργασία με την Ελλάδα σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Σήμερα, ο Πρόεδρος Abdel Fattah El-Sisi συναντήθηκε με τον Ιδρυτή του Ομίλου Κοπελούζου, κ. Δημήτρη Κοπελούζο. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Πρωθυπουργός, Dr. Moustafa Madbouly και ο Υπουργός Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Δρ. Mohamed Shaker.

Ο Εκπρόσωπος της Προεδρίας είπε ότι η συνάντηση εξέτασε την υλοποίηση των έργων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Αίγυπτο και την μεταφορά της στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας, μέσω υποθαλάσσιας ενεργειακής διασύνδεσης.

Ο κ. Κοπελούζος εξέφρασε την τιμή του για την συνάντησή του με τον Πρόεδρο El-Sisi. Επίσης εξήρε τα επιτεύγματα των τελευταίων ετών της Αιγύπτου, υπό την ηγεσία του Προέδρου El-Sisi στις υποδομές του κράτους, και ιδιαίτερα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ο κ. Κοπελούζος προσδοκά στην υλοποίηση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αίγυπτο, με την αφθονία της σε ηλιακή και αιολική ενέργεια. Κάτι τέτοιο, είναι επιπρόσθετο του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα, κυρίως σήμερα με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στον ενεργειακό τομέα.

Ο Υπουργός Ηλεκτρικής Ενέργειας εξέτασε τα στοιχεία για συνεργασία με την Ελληνική πλευρά για την παραγωγή 9,5GW ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική και ηλιακή ενέργεια στην Αίγυπτο, και την μεταφορά αυτής στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας δια μέσου εγκατάστασης υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Τώρα η Αίγυπτος έχει ένα σύγχρονο σε υποδομές τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, που λειτουργεί σύμφωνα με την εθνική στρατηγική με ολοκληρωμένους σταθμούς παραγωγής, γραμμών μεταφοράς, δικτύων διανομής και ελέγχου. Αυτό εξασφάλισε την βιωσιμότητα της ασφαλούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη τη χώρα και άνοιξε τις προοπτικές για να εγκαινιαστούν περιφερειακά έργα διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Πρόεδρος El-Sisi τόνισε την σπουδαιότητα της ενίσχυσης της κοινής συνεργασίας με την Ελληνική εταιρεία για την παραγωγή και μεταφορά καθαρής ενέργειας. Η συνεργασία αυτή δεν θα εξυπηρετεί μόνο την Αίγυπτο και την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη όπως επίσης και την Αφρική, εδραιώνοντας τη θέση της Αιγύπτου ως ενός εμπορικού περιφερειακού κόμβου για όλες τις μορφές ενέργειας.