ΑΑΔΕ: «Λουκέτο» μέχρι και 3 μήνες στα πρατήρια που πουλάνε νοθευμένα καύσιμα

ΑΑΔΕ: «Λουκέτο» μέχρι και 3 μήνες στα πρατήρια που πουλάνε νοθευμένα καύσιμα

Στη δημοσιότητα θα δίνονται τα στοιχεία των παραβατών

Μέχρι και 90 ημέρες θα μπορεί να «σφραγίζει» πρατήρια που κατέχουν, διακινούν και εμπορεύονται νοθευμένα καύσιμα, με παράλληλη μάλιστα δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Οι ημέρες σφράγισης, ανάλογα με την ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων, που θα προκύπτει από τον εργαστηριακό έλεγχο του Γενικού Χημείου του Κράτους, είναι οι εξής:

μέχρι 5.000 λίτρα 10 ημέρες, άνω των 5.000 λίτρων – 20.000 λίτρα 30 ήμερες. Άνω των 20.000 λίτρων – 45.000 λίτρα 50 ημέρες. Άνω των 45.000 λίτρα 90 ημέρες.

Η σφράγιση επιβάλλεται σε όλες τις δεξαμενές του πρατηρίου ή όποιας άλλης εγκατάστασης, με ειδικές σφραγίδες και αυτοκόλλητες ταινίες στην κεντρική είσοδο και στις αντλίες. Στις αυτοκόλλητες ταινίες αναγράφεται εμφανώς στα ελληνικά και τα αγγλικά ότι το πρατήριο σφραγίζεται λόγω νοθείας.

Τα νοθευμένα καύσιμα πρέπει να απαντλούνται υποχρεωτικά με ειδικές διαδικασίες και με δαπάνες του ιδιοκτήτη του πρατηρίου, κατά τη διάρκεια που αυτό θα είναι σφραγισμένο, αλλιώς η εγκατάσταση δεν θα μπορεί να λειτουργεί μετά το πέρας της σφράγισής της.

Όσον αφορά στη διαδικασία δημοσιοποίησης, η ΑΑΔΕ, τηρώντας το πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της (www.aade.gr) για ένα έτος τα στοιχεία των παραβατών, ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες.

Τα στοιχεία, που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, είναι:

• Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του φυσικού προσώπου ή η επωνυμία του νομικού προσώπου και ο διακριτικός του τίτλος
• Η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση
• Ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης της παράβασης
• H περιγραφή της παράβασης
• Η ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων που εντοπίσθηκε
• Το χρονικό διάστημα της σφράγισης της εγκατάστασης
• Η τυχόν άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης δημοσιοποίησης
• Ο αριθμός της απόφασης επί της προσφυγής και η τυχόν άσκηση ενδίκων μέσων.

Παρακαλούμε περιμένετε ...