ΑΑΔΕ: Ειδοποιητήρια σε όσους «ξέχασαν» να υποβάλλουν δηλώσεις εισοδήματος 2016 και ΕΝΦΙΑ 2017

ΑΑΔΕ: Ειδοποιητήρια σε όσους «ξέχασαν» να υποβάλλουν δηλώσεις εισοδήματος 2016 και ΕΝΦΙΑ 2017

Πώς θα πληρωθεί ο φόρος

Έναν ακόμη πρόσθετο «λογαριασμό» θα λάβουν από την εφορία το προσεχές διάστημα χιλιάδες φορολογούμενοι, αλλά και επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις το 2016 ή δηλώσεις ΕΝΦΙΑ για το 2017.

Στο πλαίσιο εκκαθάρισης των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, η υποβολή των οποίων συνεχίζεται, τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «τρέχουν» στο Taxis ένα ακόμη πρόγραμμα εντοπισμού των φυσικών προσώπων που δεν υπέβαλαν δηλώσεις το 2016 και των νομικών που «ξέχασαν» να υποβάλουν δηλώσεις Ε9 για το έτος 2017 και έτσι απέφυγαν την καταβολή του ΕΝΦΙΑ.

Ειδικότερα, με βάση τις οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί από τη διοίκηση της ΑΑΔΕ, όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016 μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» ώστε να εκδοθούν άμεσα οι πρόσθετες πράξεις εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.

Με αυτές θα καλούνται οι φορολογούμενοι να πληρώσουν τον συνολικό «λογαριασμό» για το 2016, είτε αφορά φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος είτε ακόμη και φόρους πολυτελούς διαβίωσης, που θα έχουν φυσικά υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση από τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες.

Οι υπόχρεοι που θα λάβουν τις εν λόγω πράξεις εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου θα μπορούν είτε να πληρώσουν εφάπαξ, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση των πράξεων, τα ποσά που αναφέρονται σε αυτές είτε να υποβάλουν εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση των πράξεων εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2016, για να εκδοθούν τα «κανονικά» εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος.

Τα ποσά που θα καταλογιστούν με τα εν λόγω εκκαθαριστικά θα είναι προσαυξημένα με όλα τα προβλεπόμενα πρόστιμα, αλλά και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Όσοι φυσικά φορολογούμενοι επιλέξουν αυτόν τον «δρόμο» θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποβολή των ανωτέρω εκπρόθεσμων δηλώσεων πρέπει να γίνει μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ ή με φυσικό φάκελο ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, ενώ είναι δυνατή και η κατάθεση των δηλώσεων αυτών και στα γραφεία πρωτοκόλλου των αρμόδιων ΔΟΥ.

Παρακαλούμε περιμένετε ...