Χρηματιστήριο Αθηνών: Αγοραστές οι ξένοι επενδυτές και τον Ιούλιο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αγοραστές οι ξένοι επενδυτές και τον Ιούλιο

Για τρίτο συνεχόμενο μήνα οι αλλοδαποί διακίνησαν περισσότερα χρήματα

Οι αλλοδαποί επενδυτές και τον Ιούλιο εμφανίζονται αγοραστές, για τρίτο σε σειρά μήνα στο Χρηματιστήριο, αυξάνοντας σημαντικά τα επίπεδα εισροών σε επίπεδο μήνα και έτους.

Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν εισροές ύψους 46,3 εκατ. ευρώ κατά το μήνα Ιούλιο, σε αντίθεση με τους Ημεδαπούς Δικαιούχους Μερίδων οι οποίοι πραγματοποίησαν εκροές ύψους 46,3 εκατ. ευρώ. Η κατανομή της Αξίας Χαρτοφυλακίου των Δικαιούχων Μερίδων διαμορφώθηκε στα 62,7% για τους Αλλοδαπούς Δικαιούχους Μερίδων και 37,3% για τους Ημεδαπούς.

Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν το 61,6% των συνολικών συναλλαγών (αγορές και πωλήσεις) τον Ιούλιο 2021 (σε σχέση με το 55,8% τον προηγούμενο μήνα), ενώ οι Ημεδαποί Δικαιούχοι Μερίδων, πραγματοποίησαν το 38,4% των συναλλαγών, σε σχέση με το 44,2% τον προηγούμενο μήνα. Οι χώρες με την μεγαλύτερη αξία χαρτοφυλακίου (μερίδες πελάτη) για τον Ιούλιο ήταν οι ΗΠΑ, με αξία συνολικού χαρτοφυλακίου 5,9 δισ., η Κύπρος με αξία χαρτοφυλακίου 5,1 δισ. και η Ολλανδία με αξία χαρτοφυλακίου 4,1 δισ..

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, τον Ιούλιο δημιουργήθηκαν 1.709 νέοι λογαριασμοί πελάτη και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σε σχέση με 816 νέους λογαριασμούς τον Ιούνιο.

Η αξία συναλλαγών του Ιουλίου 2021 έφτασε τα 1.501,83 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 5,98% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.417,11 εκατ., ενώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2020 που η αξία συναλλαγών ήταν 1.155,94 εκατ., σημειώθηκε αύξηση 34,58%.