Στήνει νέο «Τειρεσία» το Δημόσιο: Πώς θα παρακολουθεί τις οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Στήνει νέο «Τειρεσία» το Δημόσιο: Πώς θα παρακολουθεί τις οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Τι θα καταγράφει

Ένα «Δημόσιο Τειρεσία» που θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων δρομολογεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Θα έχει κομβικό ρόλο στην παρακολούθηση του ιδιωτικού χρέους και θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το Γραφείο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης που σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών θα παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών επιχειρήσεων και ιδιωτών με βάση δεδομένα και πληροφορίες που θα συγκεντρώνει  και θα λειτουργεί σαν ανάχωμα στη δημιουργία μιας νέας γενιάς «κόκκινων χρεών».

Το Γραφείο θα ελέγχει το οικονομικό προφίλ κάθε οφειλέτη με βάση τη συμπεριφορά του ως προς την αποπληρωμή των υποχρεώσεων του προς το Δημόσιο, τις ΔΕΚΟ και τις τράπεζες και με κριτήριο τη συνέπεια στις πληρωμές  θα βαθμολογεί τους ενδιαφερόμενους που  θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ή να λάβουν τραπεζικό δάνειο. Επίσης  θα τροφοδοτεί τις αρχές σε περιπτώσεις εξωδικαστικής ρύθμισης της οφειλής με αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ του δανειολήπτη ώστε να είναι ξεκάθαρες από την αρχή της ρύθμισης οι οικονομικές του δυνατότητες.

Στο Γραφείο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή επιχείρηση τα χρέη στο Δημόσιο από φόρους και πρόστιμα, στον ΕΦΚΑ και άλλα Ταμεία από απλήρωτες εισφορές, στους Δήμους για απλήρωτα δημοτικά τέλη, κλήσεις, στις τράπεζες για δάνεια, στη ΔΕΗ και άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για απλήρωτους λογαριασμούς, στις εταιρείες τηλεφωνίας, ίντερνετ, και ύδρευσης για απλήρωτους λογαριασμούς.

Με βάση τη διαδικασία όλα τα στοιχεία των συναλλαγών που θα συλλέγονται  θα συγκεντρώνονται σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα είναι συνδεδεμένη  σε πρώτη φάση με την ΑΑΔΕ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Το Γραφείο θα ελέγχει το ύψος των χρεών στην εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες καθώς και η συνέπεια στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων με βάση την οποία θα βαθμολογείται η πιστοληπτική ικανότητα από 1 έως 10. Όσο πιο υψηλός είναι ο βαθμός που θα λαμβάνει ο οφειλέτης τόσο πιο εύκολη θα είναι η ικανοποίηση  του αιτήματός του στη τράπεζα για διακανονισμό της οφειλής.

Παρακαλούμε περιμένετε ...