Οι τελωνειακοί έλεγχοι στην μετά Brexit εποχή – Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ

Οι τελωνειακοί έλεγχοι στην μετά Brexit εποχή – Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ

Τι ισχύει από 1/1/2021

Μετά το οριστικό διαζύγιο της Βρετανίας με την ευρωπαϊκή οικογένεια  μια νέα σελίδα ανοίγει από την Πρωτοχρονιά στις σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Την νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται το εμπόριο και τους τελωνειακούς ελέγχους σκιαγραφεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχοντας αναλυτικές οδηγίες.

Μέχρι και σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο ανήκει στην ενιαία αγορά και τελωνειακή ένωση της Ε.Ε. γεγονός που συνεπάγεται ένα καθεστώς χωρίς εμπόδια και δασμούς στις εμπορικές συναλλαγές.  Από την Πρωτοχρονιά, δεν θα υπάρχουν δασμοί ή ποσοστώσεις στις εισαγωγές ή εξαγωγές, αλλά μια σειρά νέων συνοριακών κανονισμών, καθώς η Βρετανία θα είναι εκτός της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και τελωνειακής ένωσης. Για τη διασυνοριακή μεταφορά εμπορευμάτων προς κάθε κατεύθυνση μέχρι σήμερα δεν χρειαζόταν κάποια τελωνειακή γραφειοκρατική διαδικασία ή συνοριακοί έλεγχοι. Από αύριο όμως θα ισχύουν  νέα δεδομένα στους τελωνειακούς ελέγχους.

Όπως αναφέρεται στον οδηγό της ΑΑΔΕ  από 1/1/2021 το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση με τις ακόλουθες άμεσες συνέπειες:

1. Το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται «τρίτη χώρα» για τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27

2. Δεν υφίσταται πλέον η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των κρατών μελών της ΕΕ των 27,

3. Απαιτούνται τελωνειακές διατυπώσεις για τη διακίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ των δύο μερών,

Από την Πρωτοχρονιά και μετά, η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας και τα άλλα Κ-Μ προς το Ηνωμένο Βασίλειο και το αντίθετο, θα αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρεωτική πλέον τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων για εμπορεύματα με προορισμό ή προέλευση το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μεταφορά κατοικίας στην Ελλάδα

Aπαλλάσσονται από δασμούς, ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης προσωπικά είδη, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς, τα οποία εισάγονται από φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν πραγματικά τη συνήθη κατοικία τους από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα. Τα φυσικά αυτά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τη συνήθη κατοικία τους στην Βρετανία, τουλάχιστον κατά τα δύο  δωδεκάμηνα, πριν από τη μεταφορά της στην Ελλάδα. Για το μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο, σκάφος αναψυχής κ.α) παρέχεται με την προϋπόθεση ότι το δικαιούχο πρόσωπο το είχε στην κυριότητά του και το χρησιμοποιούσε στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του επί 6 μήνες τουλάχιστον πριν τη μεταφορά της συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα.

Ταξιδιώτες από την Βρετανία

Οι ταξιδιώτες που προερχόμενοι από το ΗΒ θα αντιμετωπίζονται ως ταξιδιώτες τρίτων χωρών. Κατά συνέπεια, θα εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης των εμπορευμάτων που εισάγονται με τις προσωπικές αποσκευές από πρόσωπα που ταξιδεύουν από την Βρετανία.  Ειδικότερα ορίζεται χρηματικό όριο 300 ευρώ για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ ως προς την αξία των εμπορευμάτων  (πλην  καπνικών  και  αλκοολούχων),  που  εισάγονται  με  τις  προσωπικές  αποσκευές των ταξιδιωτών. Σε  περίπτωση  επιβατών  αεροπλάνων  και  πλοίων,  το χρηματικό όριο απαλλαγής είναι 430 ευρώ. Για τους ταξιδιώτες κάτω των 15 ετών το χρηματικό όριο απαλλαγής είναι 150 ευρώ ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο.