Διαγραφή χρεών για 118.906 φορολογουμένους από την ΑΑΔΕ

Διαγραφή χρεών για 118.906 φορολογουμένους από την ΑΑΔΕ

Αφορά οφειλέτες με χρέη έως 10 ευρώ ανά άτομο

Στην διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο συνολικά 118.906 φορολογουμένων προχωρά η ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, με στόχο την εκκαθάριση του συνολικού χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων οφειλών, η ΑΑΔΕ διέγραψε ψηφιακά οφειλές έως και 10 ευρώ ανά οφειλέτη, για 118.906 φορολογουμένους οι οποίες πληρούσαν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Οι οφειλές που διαγράφηκαν, είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και την 25/11/2019.
- Το υπόλοιπο της βασικής οφειλής συνολικά ανά οφειλέτη δεν υπερέβαινε το ποσό των 10 ευρώ.
- Δεν υπήρχαν άλλες οφειλές του ιδίου προσώπου, κατά το χρόνο διενέργειας της διαγραφής.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 7α του ν. 4646/2019.

Παρακαλούμε περιμένετε ...