Πώς ορίζεται η μικρομεσαία επιχείρηση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία

Πώς ορίζεται η μικρομεσαία επιχείρηση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία

Εκδόθηκε ηλεκτρονικό αρχείο για τα κριτήρια, τα στοιχεία και τα προγράμματα στήριξής τους

Εκδόθηκε αρχείο για τον ορισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, αλλά και των εμπλεκόμενων στη διαχείριση προγραμμάτων στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Το αρχείο έχει αναρτηθεί στα Σχετικά αρχεία της σελίδας και στην ειδική σελίδα στήριξης της επιχειρηματικότητας λόγω πανδημίας CoViD-19, μαζί με άλλα χρήσιμα αρχεία για τον ορισμό της προβληματικής επιχείρησης και τα καθεστώτα ενίσχυσης. (https://www.espa.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/1212/Orismos_MME_epiheiriseis_final.pdf).

Οι επιχειρηματίες θα βρουν όλες τις αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με:

- Κριτήρια για τον ορισμό μιας ΜμΕ και τα κατώτατα όριά τους

- Τί περιλαμβάνουν τα κριτήρια ορισμού ΜμΕ

- Πώς υπολογίζονται τα στοιχεία μιας επιχείρησης.

Επίσης, υπάρχουν παραδείγματα, υπόδειγμα δήλωσης της ΕΕ σχετικά με την ιδιότητα ΜμΕ και Οδηγός Χρήσης του ορισμού των ΜμΕ.