ΣΕΒ: Αναγκαία η αναμόρφωση του συστήματος κατάρτισης των εργαζομένων

ΣΕΒ: Αναγκαία η αναμόρφωση του συστήματος κατάρτισης των εργαζομένων

Οι προτάσεις του Συνδέσμου

Η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρέχουν κατάρτιση στο ανθρώπινο δυναμικό τους, καθώς σύμφωνα με την Eurostat (στοιχεία του 2015) ανέρχεται σε μόλις 21,7% (ποσοστό επί του συνόλου των επιχειρήσεων), ενώ ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 72,6%.

Τα στοιχεία προκύπτουν από σχετική έρευνα του ΣΕΒ, ο οποίος επισημαίνει την ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες, καθώς η χώρα μας βρίσκεται επιπλέον μεταξύ των χωρών, στις οποίες το ανθρώπινο δυναμικό υστερεί περισσότερο, τόσο σε δεξιότητες χρήσης του διαδικτύου όσο και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες.

«Η ταχύτητα των τεχνολογικών αλλαγών και τρόπων εργασίας, απαξιώνει γρήγορα τις δεξιότητες και δημιουργεί την ανάγκη διαρκούς ανανέωσής τους. Αυτή η διαρκής προσαρμογή είναι πλέον απαραίτητη καθ'όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου. Η «σειριακή» λογική (πρώτα εκπαίδευση και μετά εργασία), των εκπαιδευτικών συστημάτων της προηγούμενης βιομηχανικής επανάστασης δεν μπορεί πλέον να υπηρετήσει τις ανάγκες εργαζομένων και επιχειρήσεων», τονίζει ο Σύνδεσμος.

Οι προτάσεις του ΣΕΒ περιλαμβάνουν αναδιάρθρωση του συστήματος χρηματοδότησης της κατάρτισης, καθώς όπως αναφέρει, η έως τώρα λειτουργία του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) επιδεικνύει εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις ενώ το ίδιο ισχύει και για τους εθνικούς και τους κοινοτικούς πόρους που διατίθενται για την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση.

Επίσης, προτείνεται συνεργασία των εμπλεκόμενων (εργαζόμενοι, πολιτεία, και επιχειρήσεις) μέσα από κλαδικά συμβούλια δεξιοτήτων, αναμόρφωση των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), σύνδεση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες, σχεδιασμό δράσεων κατάρτισης προσανατολισμένων στα αποτελέσματα και υιοθέτηση διαφανών, απλών και αυστηρών κριτηρίων ποιότητας για την πιστοποίηση.

Παρακαλούμε περιμένετε ...