Οι αλλαγές που σχεδιάζονται και το πλάνο για το εμπορικό κέντρο Athens Heart

Οι αλλαγές που σχεδιάζονται και το πλάνο για το εμπορικό κέντρο Athens Heart

Στόχος η πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του

Η PASAL Development AE υπέγραψε μέσω της θυγατρικής της DORECO ΑΕ συμφωνία για το εμπορικό κέντρο Athens Heart με τη Hines.

Από την 29/08/2019 η Hines αναλαμβάνει την διαχείριση (asset management) του εμπορικού κέντρου, ενώ η PASAL θα συνεχίσει παράλληλα να υποστηρίζει την λειτουργία του.

Η συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση του εμπορικού κέντρου και αποτελεί το πρώτο στάδιο πλάνου αναδιάρθρωσης μέσω μετατροπής του σε εκπτωτικό και επέκτασης των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (και με την προσθήκη κινηματογραφικών αιθουσών).

Ο στόχος είναι να υπάρξει πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων και της ποιότητας του Athens Heart εν μέσω και της ευνοϊκότερης συγκυρίας για τα εμπορικά κέντρα και της βελτίωσης των γενικότερων οικονομικών συνθηκών.