Για ποιους δίνεται παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών

Για ποιους δίνεται παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών

Λόγω εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων

Παράταση δίνεται με την απόφαση Α 1319/2019 της ΑΑΔΕ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και αναστέλλεται η καταβολή βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στις 10-7-2019 στις Δημοτικές Ενότητες Μαρωνείας και Σαπών του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών και στη Δημοτική Ενότητα Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, καθώς και στη Δημοτική Ενότητα Μύκης του Δήμου Μύκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η απόφαση, παρατείνονται μέχρι και την 10-1-2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις παραπάνω περιοχές, που λήγουν ή έληξαν από 10-7-2019 μέχρι και την 10-1-2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

Αναστέλλεται μέχρι και την 10-1-2020 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 10-7-2019 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Παρακαλούμε περιμένετε ...