Δώδεκα εκατομμύρια ευρώ για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες

Δώδεκα εκατομμύρια ευρώ για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες

Εγκρίθηκε με απόφαση της υπουργού Εργασίας για την επιχορήγηση του ΟΠΕΚΑ

Εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους 12 εκατ. ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οικονομικού έτους 2019,

Το ποσό αυτό διατίθεται προκειμένου να επιχορηγηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της δαπάνης για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες, σύμφωνα με απόφαση της υπουργού Εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου.

Παρακαλούμε περιμένετε ...