Επισπεύδεται η επιστροφή φόρου εισοδήματος σε νομικά πρόσωπα

Επισπεύδεται η επιστροφή φόρου εισοδήματος σε νομικά πρόσωπα

Δεν υποχρεούνται στο εξής στην υποβολή σχετικής αίτησης

Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την επιστροφή φόρου εισοδήματος σε νομικά πρόσωπα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, με την οποία καταργείται η υποχρέωση αίτησης για την επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και τίθεται σε ισχύ.

Η απόφαση ορίζει, ότι «σε περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή, παρέλκει η υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013, καθόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος επέχει θέση έγγραφου αιτήματος.».

Αυτό σημαίνει, ότι καταργείται η υποχρέωση υποβολής αίτησης για την επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, που προκύπτει βάσει δήλωσης, για τις δηλώσεις που υποβάλλονται από την έκδοση της απόφασης και εφεξής.

Παρακαλούμε περιμένετε ...