Πότε λήγει η προθεσμία οριστικοποίησης στοιχείων για μισθώσεις τύπου airbnb

Πότε λήγει η προθεσμία οριστικοποίησης στοιχείων για μισθώσεις τύπου airbnb

Προκειμένου να επιμεριστεί το φορολογητέο εισόδημα που αποκτήθηκε το 2018

Ηλεκτρονικό μήνυμα προς όλους τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιων μισθώσεων απέστειλε η ΑΑΔΕ, με το οποίο τους υπενθυμίζει, ότι στις 28 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία για την οριστικοποίηση των στοιχείων, που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Αν δεν το πράξουν, τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί, θα θεωρηθούν οριστικά και θα φορολογηθούν με βάση αυτά. Η επιστολή της ΑΑΔΕ προς τους διαχειριστές και ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αναφέρει:

«Η διαδικασία της οριστικοποίησης έχει ως σκοπό τον επιμερισμό του φορολογητέου εισοδήματος που αποκτήθηκε από το σύνολο των Βραχυχρόνιων Δηλώσεων Διαμονής, φορολογικού έτους 2018, στους δικαιούχους εισοδήματος.

Μέχρι την οριστικοποίηση των στοιχείων έχετε την δυνατότητα να διορθώσετε/ τροποποιήσετε τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει στο "Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής" (όπως δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά δικαιούχων εισοδήματος κλπ).

Στην περίπτωση αγνώστων ιδιοκτητών ακολουθείστε την διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στην Ερώτηση/ Απάντηση 30 του κειμένου "Συχνές Ερωτήσεις / απαντήσεις για βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών".

Τέλος, σας ενημερώνουμε, ότι εάν δεν προβείτε σε οριστικοποίηση, τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο "Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής" θα θεωρηθούν οριστικά. Ειδικότερα εάν δεν προσδιορίσετε το ποσοστό διανομής του εισοδήματος στο 100%, το ποσοστό που υπολείπεται θα φορολογηθεί στο όνομά σας».

Σημειώνεται, ότι εάν κάποιος αντιμετωπίσει πρόβλημα κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων του, μπορεί να απευθύνετε τηλεφωνικά στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ) της Δ/νσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. στον τηλεφωνικό αριθμό: 213-1621000.

Παρακαλούμε περιμένετε ...