Καταβλήθηκαν 2 εκατ. ευρώ από το ΟΠΕΚΕΠΕ σε 441 δικαιούχους

Καταβλήθηκαν 2 εκατ. ευρώ από το ΟΠΕΚΕΠΕ σε 441 δικαιούχους

Οι πληρωμές αφορούν δασώσεις και ανειλημμένες υποχρεώσεις νέων αγροτών

Πληρωμή 2 εκατ. ευρώ ενέκρινε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Αναλυτικότερα, από τις 01/02/2019 έως τις 05/02/2019 ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε σε 441 δικαιούχους το ποσό των 2.006.326,11 ευρώ. Μεταξύ άλλων, οι πληρωμές αφορούν δασώσεις και ανειλημμένες υποχρεώσεις νέων αγροτών.

Παρακαλούμε περιμένετε ...